Titel

Je beroep registreren

Je beroep registreren

Wat

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan ben je wettelijk verplicht om je beroep te laten registreren in het Bevolkingsregister. Doe je geen aangifte? Dan staat er automatisch ‘student (zonder beroep)’ in je dossier. Meld elke verandering meteen aan de dienst Bevolking. Kies daarvoor de juiste term in de beroepenlijst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

  • Ben je werkloos? Dan blijft je recentste beroep geregistreerd.
  • Eretitels van bepaalde beroepen moet je niet melden.
  • Een diploma behalen is iets anders dan een beroep hebben. Hier gaat het echt om het beroep dat je uitoefent.
  • Naast de beroepsbenamingen kan er in jouw dossier ook loon- of weddetrekkend, zelfstandige, gepensioneerd of vrij beroep staan.

Procedure

Vervolledig het online formulier of kom langs op de dienst Bevolking – dan vullen we alles samen in.

Kostprijs

Gratis