Inschrijven voor symposium 'Kwetsbaarheid bolsteren'

Deel deze pagina

Wat

Ondertussen zijn we met 41 partners in het Huis van het Kind. Elke partner draagt zijn steentje bij in het bouwen van ons warm huis. Slechts een aantal partners zetelen in de stuurgroep of themagroepen en zien elkaar vaker. We willen het onderling contact met alle partners versterken, dus organiseren we graag een bijeenkomst. Op donderdag 9 november nodigen we jullie daarom met veel plezier uit op het symposium "Kwetsbaarheid bolsteren". Daar reiken we praktische tools en handvaten aan die je in je eigen werksetting kan gebruiken.
 

Voor wie

Collega’s en partners Huis van het Kind Hasselt
 

Locatie

poortgebouw abdijsite Herkenrode
Herkenrodeabdij 4
3511 Hasselt
 

Kostprijs

Gratis
 

Inschrijven

Ja.
Schrijf je via onderstaand online formulier en dit voor 20 oktober 2017.
Opgelet! Er kunnen maximaal 120 personen deelnemen. Schrijf je dus snel in.
 

Programma

8.15 uur: onthaal

8.45 uur: voorwoord
9 uur: Cedes

 •  Een goede kindertijd voor alle kinderen! Cedes vzw ontwikkelde een integrale en krachtgerichte benadering om in een gemeente/stad of in een organisatie op een nieuwe manier kinderarmoede te bestrijden en/of te voorkomen. De zorgwijzer en de opvoedingswijzer zijn 2 zeer eenvoudige en toegankelijke werkinstrumenten die centraal staan en élke ouder aanspreken. In alle mogelijke sectoren (Huis van het Kind, hulpverlening, kinderopvang, onderwijs, vrije tijdsaanbod, armoedeorganisaties, openbare diensten...) kan men met deze 2 wijzers op een eigen manier aan de slag. Er zijn bovendien specifieke methodieken uitgewerkt om kwetsbare ouders te versterken, individueel en in groep. Op vele plaatsen in Vlaanderen is deze aanpak ondertussen een grote inspiratiebron.

10.45 uur: pauze
11 uur: keuze uit 5 workshops

 • 1. Veilig online (Barbara Creemers):
  • Gezinsbond en ChildFocus geven al meer dan tien jaar via infoavonden opvoedingsondersteuning over veilig internet. Deze zomer werd het aanbod grondig vernieuwd, in nauw overleg met en met veel aandacht voor kansengroepen. Oudergroepen kunnen nu informatiemodules aanvragen over internet & privacy, social media, gamen, cyberpesten en online relaties. Barbara Creemers, trainer voor Gezinsbond en ChildFocus, stelt het aanbod voor.
 • 2. Als kleine kinderen groot worden (David Fraters):
  • Als Kleine Kinderen Groot Worden is een interactieve vorming, ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij kinderen en jongeren tussen 10 en 15 jaar. Centraal staat het versterken van beschermende opvoedingsvaardigheden. De bedoeling is dat je tips krijgt om tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij kinderen te helpen voorkomen of uitstellen. Er wordt onder andere ingegaan op open communicatie en grenzen stellen.
 • 3. Armoedekoffer (Ann Vanhengel):
  • We kunnen ons allemaal wel iets voorstellen bij armoede ...of dat denken we toch! Vaak wordt enkel gekeken naar het financiële aspect, maar armoede heeft ook een zware impact op huisvesting, gezondheid, tewerkstelling... Het is dan ook erg belangrijk dat, wie in contact komt met kwetsbare mensen, kennis en inzicht heeft in de complexe armoedeproblematiek. De armoedekoffer biedt een aantal handige methodieken en kan gebruikt worden door organisaties/groepen/scholen die willen werken rond armoede. Hij biedt onder meer een powerpointpresentatie, een quiz, een methodiek over het armoedeweb en getuigenissen van mensen in armoede.De koffer is er ook op kindermaat voor basisscholen.
 • 4. Beschermjassen voor kinderen bij een scheiding (Claire Wiewauters):
  • Scheiding is een ingrijpende gezinstransitie voor kinderen die naast het emotioneel proces ook gepaard gaat met reorganisatie van hun leefwereld. Dit maakt kinderen in deze overgangsperiode  kwetsbaar. We bekijken wat er gebeurt met kinderen en hoe we hen hierin kunnen ondersteunen. Hierbij is aandacht voor het aanspreken en bevorderen van veerkracht bij het kind, het verhogen van inzicht bij de ouders en het appel op het breder netwerk rondom ouders en kinderen. Speciale aandacht gaat naar hoe we kinderen kunnen ondersteunen die een moeilijke aanpassing doormaken omwille van conflictueus ouderschap. We reiken praktische tools aan die inspirerend kunnen zijn voor de eigen werking.
 • 5. Drempelmeter (Nancy Keuren):
  • Ouders, grootouders en ook de kinderen worden steeds mondiger. Ze zijn meer dan ooit sterk verbonden met hun context, omgeving en organisaties die hier een rol in spelen. Vanuit verschillende hoeken wordt er van organisaties verwacht participatie en betrokkenheid mogelijk te maken. Dit veranderingsproces heeft op hen en het breder netwerk van het Huis van het kind een grote impact. Tijdens deze workshop krijgen jullie een goed beeld van wat de drempelmeter voor jou kan betekenen. We stellen het leertraject ‘toegankelijke participatie’ voor dat zal doorgaan in 2018. In 5 sessies gaan we samen aan de slag om drempels naar ons aanbod te analyseren en stap voor stap aan te pakken. Goede praktijken komen in deze workshop al aan bod. Een Hasseltse organisatie deelt hun ervaring met de drempelmeter. Wil je meer informatie over ons ondersteuningsaanbod in de organisaties,  het leertraject of heel nieuwsgierig naar hoe andere organisaties deze uitdaging aangaan. Dan is deze workshop iets voor jou! www.hasselt.be/drempelmeter

12 uur: netwerkmoment en lunch verzorgd door Assjette, tewerkstellingsplek voor mensen met ASS
14 uur: einde
 

Inschrijfformulier

*Wij verwittigen je tijdig voor welke workshop je bent ingeschreven.

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring