In stadhuis 't Scheep én de centrale werklplaatsen kan je geen huisvuilniszakken aankopen of je tegoed ophalen. Deze regeling is van kracht tot minstens 19 april omwille van het coronavirus. 

Huisvuilzakken aankopen