Dementie binnen HOGEVIJF

Ik, jij, samen MENS in een de-MENS-ie vriendelijk HOGEVIJF

HOGEVIJF verbindt zich er toe bijzondere aandacht te schenken aan de meest kwetsbare groep ouderen, waaronder personen met dementie. We zetten sterk in op ondersteuning en begeleiding van zowel mensen die te maken krijgen met dementie in hun thuissituatie als bewoners van onze woonzorgcentra en assistentiewoningen. Maar ook zorgmedewerkers en familieleden/mantelzorgers staan we bij.

Expertise opbouwen rond omgaan met personen met dementie en hoe hen het beste te ondersteunen, is een gebied waar HOGEVIJF erg op inzet.

Waarin onderscheidt HOGEVIJF zich op dit vlak?

We leggen steeds de nadruk op de mens achter de ziekte en benaderen deze altijd op een respectvolle, zorgzame en begrijpende manier. Immers, respect voor wat er zich afspeelt in de leefwereld van personen met dementie en alle betrokkenen is een basisvoorwaarde om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen. 

Uiteraard bieden we iedereen dezelfde hoogstaande zorg, maar stemmen we deze zorg verder af op de individuele behoefte van iedere persoon met dementie (= persoons- en belevingsgerichte zorg). HOGEVIJF garandeert een zorg op maat die de autonomie van bewoner of cliënt respecteert, maar ook de kwetsbaarheid van het ziekteproces ernstig neemt en bescherming biedt.

Wat kan je concreet verwachten van HOGEVIJF?

Ben je betrokken bij een zorgsituatie voor een persoon met dementie, dan kan je voor ondersteuning en advies bij ons terecht op een van de maandelijkse praatcafés dementie of op het infopunt dementie.

 • Infopunt dementie
  Elke tweede dinsdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.
  Dit is een ontmoetingsmoment, waarop je terecht kan bij een van onze experten voor advies en ondersteuning.
   
 • Praatcafé dementie
  Elke eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur.
  Het maandelijks praatcafé is een ontmoetingsmoment voor personen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers. Telkens staat een ander thema rond dementie centraal. Nadien kan je, samen met de gastdeskundige en aanwezige lotgenoten, van gedachten wisselen of ervaringen delen. De avond is vrijblijvend, je mag natuurlijk ook gewoon komen luisteren.

Ook onze bewoners met dementie krijgen extra ondersteuning. Elke zorgcampus is uitgerust met een kleinschalige beschermde leefgroep voor personen met dementie die voor hun welbevinden nóg meer nood hebben aan rust en veiligheid. Binnen deze woonvorm reiken we een huiselijke sfeer aan waar gevoelens van angst, verlatenheid en ontreddering een plaats krijgen.
Binnen HOGEVIJF zoeken we allemaal samen, interdisciplinair, naar de betekenis van de glimlach, de traan en de woedeaanval.

Onze referentiepersonen dementie vervullen een belangrijke taak binnen onze visie.
Het zijn professionele hulpverleners van verschillende disciplines, die zich inzetten om de kwaliteit van onze begeleiding en zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen. Ze zijn een aanspreekpunt voor bewoners, familieleden, mantelzorgers, collega’s en vrijwilligers. Samen met de expert dementie zijn zij permanent op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van zorg nóg verder te verbeteren.

Contact