Herkenrodesingel

Aanleg extra rijstrook

Aanleiding

Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met de vernieuwing van een gedeelte van de Herkenrodesingel (R71). De binnensingel krijgt er over een lengte van 1,1km een extra rijstrook. De verkeersdoorstroming ter hoogte van het kruispunt met de Kempische Steenweg wordt verbeterd. Vanaf eind oktober tot het voorjaar zal er daardoor hinder zijn op dat gedeelte van de Grote Ring.

Herkenrodesingel

Meer info

Raadpleeg voor een actuele stand van zaken van deze werken de projectwebsite van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Contact