Herkenrodeabdij

Vervangen kiezelwegen door kasseiwegen

Om het comfort van de bewoners van de Sacramentstraat en dat van de bezoekers van de Abdijsite Herkenrode te vergroten, gaan we samen met het Agentschap Natuur en Bos de kiezelverhardingen op de wegen in de nabije omgeving vervangen door kasseien.

Fasering

Om de hinder in te perken, deelden we de werken op in drie fases. Tussen elke fase in, wordt er gedurende enkele weken niet gewerkt. Zo krijgt de pas aangelegde verharding voldoende tijd om uit te harden, waarna de vernieuwde stukken deel kunnen uitmaken van de omleidingsroute.Fase 1: vernieuwen dreef richting poortgebouw
Duurtijd:
Op maandag 23 september 2019 start onze aannemer (Hoogmartens) met het vernieuwen van de dreef richting het poortgebouw. De werken duren er tot eind november, waarna de weg nog tot de kerstvakantie afgesloten blijft om uit te harden.

Hinder:
Bewoners van de Sacramentstraat kunnen hun straat bereiken en verlaten via het fietspad dat we uitzonderlijk toegankelijk maken voor auto’s. Gedurende twee periodes tijdens deze eerste fase, is de Sacramentstraat echter niet bereikbaar met de wagen:

  • tijdens en enkele dagen na het storten van de betonnen wegranden
  • wanneer de aannemer bezig is met de bestratingswerken op het kruispunt met de Sacramentstraat

Bewoners parkeren dan best op de bezoekersparking van de Abdijsite. De huisvuilwagen kan de straat gedurende de volledige duur van fase 1 niet bereiken. Bewoners van de Sacramentstraat vragen we daarom om hun huisvuil voorbij de werfzone te plaatsen.

Fase 2: vernieuwen weg langs paardenstallen + Sacramentstraat
Duurtijd:
Als de weersomstandigheden het toelaten, start onze aannemer begin januari 2020 met fase 2. Deze neemt zes tot zeven weken in beslag. Nadien blijft de nieuwe bestrating nog zo’n drie weken afgesloten voor autoverkeer, zodat deze voldoende kan uitharden.

Hinder:
Voor de hoofdtoegang van het klooster wordt niet gewerkt. Zo blijft het gebouw bereikbaar voor bezoekers. De bewoners van de Sacramentstraat kunnen via de vernieuwde dreef richting het poortgebouw tot aan de toegang van hun straat rijden en er parkeren. De Sacramentstraat inrijden is tijdens de volledige duur van de werken echter niet mogelijk. Speciale leveringen kunnen in samenspraak met de aannemer wel worden ingepland.

Fase 3: vernieuwen toegangsweg klooster
Duurtijd:
Als de voorgaande fases volgens planning verlopen, starten we in de maand maart 2020 met de laatste fase. Deze neemt eveneens zes tot zeven weken in beslag. Nadien blijft de nieuwe bestrating nog zo’n drie weken afgesloten voor autoverkeer, zodat deze voldoende kan uitharden.

Hinder:
Tijdens deze fase blijft het klooster bereikbaar via de weg langs de paardenstallen. De bezoekersparking van de abdijsite blijft steeds toegankelijk.

Vogelkijkhut

Tijdens de werken wordt ter hoogte van de Tuiltermolen ook een vogelkijkhut geplaatst. Dit brengt geen hinder met zich mee en heeft geen invloed op het verloop van de wegenwerken.

Contact