Grote Markt, Maastrichterstraat & Kortstraat

Update 18/10/2019

Na een tussenpauze voor één van de hoogdagen van onze binnenstad, de Jeneverfeesten, schakelen de aannemers opnieuw een versnelling hoger om de werken zo snel en vlot mogelijk af te ronden.

Op maandag 21 oktober 2019 graaft de aannemer van de nutsmaatschappijen (APK) voor de ingang van de galerij in de Maastrichterstraat een put. Dit is nodig om de leidingen van een oude hoogspanningscabine te verbinden met een nieuwe. Als gevolg van deze werken, die zo’n vijf dagen duren, kunnen er via deze ingang geen bezoekers naar de galerij. De andere twee ingangen blijven beschikbaar. Daarna schuiven de nutswerken op in de richting van de Kortstraat. Onze eigen aannemer (Van de Kreeke) werkt intussen verder aan de huisaansluitingen in de Maastrichterstraat. Dit neemt, afhankelijk van de weersomstandigheden, nog zo’n drie weken in beslag, waarna de bestratingswerken er starten.

Vanaf dinsdag 22 oktober 2019 hervatten we de rioleringswerken op de Grote Markt. Hiervoor wordt opnieuw een groot gedeelte van het plein omgevormd tot werfzone en omheind met werfhekken. Op woensdag 23 oktober 2019 bereiken de nuts- en rioleringswerken de aansluiting met de Koning Albertstraat. Vanaf die datum kunnen enkel voetgangers en fietsers nog van de Koning Albertstraat naar de Grote Markt en omgekeerd. Leveranciers van de handelszaken langs de Koning Albertstraat, rijden best aan en af via de Guffenslaan. De werken ter hoogte van de aansluiting Grote Markt-Koning Albertstraat nemen zo’n vijf weken in beslag.

Aanleiding

Doorheen de jaren onderging de Grote Markt verschillende kleine ingrepen. Hierdoor verloor het plein heel wat van haar charme en karakter. Via een totale heraanleg willen we van de Grote Markt opnieuw het kloppend hart van onze stad maken en de relatie met de omliggen straten herstellen en versterken.

De werken bestaan uit het vernieuwen van de nutsleidingen, riolering en bestrating binnen de zone: Maastrichterstraat (tot de Sint-Jozefsstraat), Kortstraat (tot de Vismarkt) en Grote Markt. Blijft er daarna voldoende tijd over, komen ook de Hoogstraat (tot de Fruitmarkt) en de aansluiting met de Havermarkt aan de beurt.

Fasering

Werken van start in Maastrichterstraat

Op woensdag 21 augustus 2019 gaat de aannemer van de nutsmaatschappijen (APK) alvast van start met de voorbereidende werken en het vervangen van de nutsleidingen in de Maastrichterstraat.

Planning werken nutsleidingen door aannemer APK in opdracht van de nutsmaatschappijen:

 • 21/08/19: start voorbereidende werken
 • 26/08/19: opbraak bestaande verhardingen & aanbrengen minder-hinder steenslag (Van de Kreeke)
 • 29/08/19: aanleg noodleidingen waterleiding
 • September 2019: aanleg nieuwe nutsleidingen langs panden met EVEN huisnummers
 • Oktober 2019: aanleg nieuwe nutsleidingen langs panden met ONEVEN huisnummers
 • 03/11/19: einde nutswerken (bij gunstige weeromstandigheden)

Planning riolerings- en bestratingswerken door aannemer Van de Kreeke in opdracht van stad Hasselt:

 • Eind oktober 2019: vernieuwen huisaansluitingen riolering
 • November 2019: vernieuwen huisaansluitingen riolering + renovatie hoofdriolering + aanleg fundering en greppel
 • December 2019: aanleg kasseiverharding

Grote Markt en Kortstraat

Kortstraat

 • 15/09/19 tot 25/09/19: opbraak verharding en aanleg nieuwe riolering
 • Half oktober tot eind oktober 2019: vernieuwen nutsleidingen
 • November en december 2019: aanleg verharding

Grote Markt

 • 25/09/19 tot half oktober 2019: gedeeltelijke opbraak verharding Grote Markt en aanleg nieuwe riolering van de Kortstraat tot de Koning Albertstraat
 • Half oktober tot eind oktober 2019: opbraak verharding van aansluiting met Havermarkt en aanleg nieuwe riolering
 • November en december 2019: vernieuwen huisaansluitingen riolering en vernieuwen nutsleidingen
 • Januari tot maart 2020: verwijderen terrassen op 15 januari 2020, vervolg vernieuwen nutsleidingen, aansluiten riolering richting Hoogstraat en aanleg nieuwe verharding

Bereikbaarheid werfzone

De werfzone en de omliggende handelszaken en woningen houden we steeds toegankelijk voor voetgangers. Fietsers stappen best af en kunnen met de fiets aan de hand doorheen de werfzone. Autoverkeer is omwille van de omvang en aard van de werken niet mogelijk.

Ontwerp

Een toegankelijke Grote Markt
Vandaag telt de Grote Markt meer dan vijf verschillende types straatstenen, de één al toegankelijker dan de ander. Binnen het nieuwe ontwerp kozen we voor uniformiteit en kwaliteit. We leggen één type straatsteen (gezaagde kassei) van gevel tot gevel op éénzelfde niveau. Het eindresultaat kan je vergelijken met de inrichting van de Zuivelmarkt.

Een ‘grotere’ Grote Markt
De rijweg aan de westzijde van het plein verdwijnt. De vrijgekomen ruimte voegen we toe aan de Grote Markt. Het straatmeubilair wordt vernieuwd en krijgt een plaatsje aan de rand van het plein, net als Hendrik en Katrien en het monument ter nagedachtenis van Koning Albert I. Hierdoor vergroot de vrije ruimte op de Grote Markt met maar liefst een kwart.

Een autoluwe Grote Markt
De vernieuwde Grote Markt zal deel uitmaken van de voetgangerszone. Rondom het plein worden verzinkbare palen geplaatst. Enkel voor Hasselaren met een autostandplaats binnen deze zone is het plein bereikbaar met de wagen. Laden en lossen kan tijdens de venstertijden: van 6 tot 11 uur en 17.30 tot 20 uur.

Een sterke relatie met de omliggende straten
Samen met de Grote Markt worden ook delen van de Kortstraat, Maastrichterstraat, Havermarkt en Hoogstraat vernieuwd. Door overal dezelfde materialen te gebruiken, verbinden we de Grote Markt en de omliggende straten niet enkel fysiek maar ook visueel.

Investeren in groen
Op de nieuwe Grote Markt is ook ruimte voorzien voor extra groen.

Een nieuwe Grote Markt… ook ondergronds
Voor we de nieuwe bestrating aanleggen ondergaat de Grote Markt ook ondergronds een metamorfose. Zo worden alle nutsleidingen vernieuwd en legt rioleringsnetbeheerder Fluvius nieuwe riolering aan. Op die manier vermijden we dat er na de heraanleg alsnog werken moeten gebeuren.

Een nieuwe visie op terrassen
Voor zowel de vaste terrasconstructies aan de gevels van de horecazaken als de tijdelijke zomerterrassen wordt, in samenspraak met de horeca-uitbaters, een afzonderlijk ontwerpplan opgemaakt. Dit met als doel op de nieuwe Grote Markt kwaliteitsvolle en uniforme vaste terrasconstructies te plaatsen. De zomerterrassen clusteren we centraal op het plein. Zo blijft de zone tussen de terrassen en de horecazaken vrij voor passanten.

Een multifunctionele Grote Markt
De nieuwe Grote Markt moet opnieuw uitgroeien tot een populaire locatie voor events. Daarom voorzien we ondergronds alle benodigde aansluitingen. De nieuwe openbare ledverlichting, met regelbare kleuren, schept alvast mee de juiste sfeer.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over de werken op en rond de Grote Markt en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Surf naar https://nieuwsbrieven.hasselt.be, selecteer onder de categorie Nieuws & Vacatures het item Openbare werken en bewaar je keuze.

Contact