Grote Markt, Maastrichterstraat & Kortstraat

Aanleiding

Doorheen de jaren onderging de Grote Markt verschillende kleine ingrepen. Hierdoor verloor het plein heel wat van haar charme en karakter. Via een totale heraanleg willen we van de Grote Markt opnieuw het kloppend hart van onze stad maken en de relatie met de omliggen straten herstellen en versterken.

De werken bestaan uit het vernieuwen van de nutsleidingen, riolering en bestrating binnen de zone: Maastrichterstraat (tot de Sint-Jozefsstraat), Kortstraat (tot de Vismarkt) en Grote Markt. Blijft er daarna voldoende tijd over, komen ook de Hoogstraat (tot de Fruitmarkt) en de aansluiting met de Havermarkt aan de beurt.

Update 11/02/2020

Het aftellen kan beginnen! Eind maart opent de vernieuwde Grote Markt. Het centrum van onze stad verwelkomde alvast een vijftien meter hoge valse christusdoorn en drie zilverlindes.  Een huzarenstukje, want de kolossen hadden de hulp van een 100 ton zware kraan nodig om in hun plantvakken te belanden. Nu even aarden en binnenkort staan ze er te groeien en bloeien boven de nieuwe zomerterrassen in het midden van de Grote Markt. Ben jij ook zo benieuwd naar het eindresultaat? 

Heraanleg Grote Markt 2020

Update 28/01/2020

De komende weken bereiken de werken op de Grote Markt een piek. Deze houdt aan tot midden februari. Dan start de aanleg van de nieuwe bestrating, neemt de hinder af en zitten we in de laatste rechte lijn richting de heropening van de Grote Markt eind maart.

Nutswerken
De komende weken vernieuwt de aannemer van de nutsmaatschappijen de leidingen en huisaansluitingen onder de Sacristiesteeg, Havermarkt (tussen Grote Markt en Sacristiesteeg) en Grote Markt. Begin februari schuiven deze werken op naar de Hoogstraat (zone tussen de Grote Markt en Fruitmarkt). Midden februari zijn alle nutswerken afgerond.

Rioleringswerken
De laatste rioleringswerken onder de Havermarkt zijn afgerond. Momenteel werkt onze aannemer aan de verbindingen tussen de huizen en de nieuwe riolering.

Meer groen
Tegelijk worden op de Grote Markt de ondergrondse plantvakken voor de toekomstige bomen geconstrueerd. Op 11/02/2020 volgt de aanplanting van de bomen en start de aanleg van de nieuwe bestrating.

Hinder
De aard en de omvang van de verschillende werken, maakt dat de situatie op de werf dagelijks verandert. Uiteraard zorgen de aannemers ervoor dat voetgangers en klanten steeds doorheen de werfzone kunnen en de toegangen van de handelszaken bereikbaar blijven.

Fasering

Grote Markt en Kortstraat

Kortstraat

 • 15/09/19 tot 25/09/19: opbraak verharding en aanleg nieuwe riolering
 • Half oktober tot eind oktober 2019: vernieuwen nutsleidingen
 • November en december 2019: aanleg verharding

Grote Markt

 • 25/09/19 tot half oktober 2019: gedeeltelijke opbraak verharding Grote Markt en aanleg nieuwe riolering van de Kortstraat tot de Koning Albertstraat
 • Half oktober tot eind oktober 2019: opbraak verharding van aansluiting met Havermarkt en aanleg nieuwe riolering
 • November en december 2019: vernieuwen huisaansluitingen riolering en vernieuwen nutsleidingen
 • Januari tot maart 2020: verwijderen terrassen op 15 januari 2020, vervolg vernieuwen nutsleidingen, aansluiten riolering richting Hoogstraat en aanleg nieuwe verharding

Maastrichterstraat - KLAAR

Planning werken nutsleidingen door aannemer APK in opdracht van de nutsmaatschappijen:

 • 21/08/19: start voorbereidende werken
 • 26/08/19: opbraak bestaande verhardingen & aanbrengen minder-hinder steenslag (Van de Kreeke)
 • 29/08/19: aanleg noodleidingen waterleiding
 • September 2019: aanleg nieuwe nutsleidingen langs panden met EVEN huisnummers
 • Oktober 2019: aanleg nieuwe nutsleidingen langs panden met ONEVEN huisnummers
 • 03/11/19: einde nutswerken (bij gunstige weeromstandigheden)

Planning riolerings- en bestratingswerken door aannemer Van de Kreeke in opdracht van stad Hasselt:

 • Eind oktober 2019: vernieuwen huisaansluitingen riolering
 • November 2019: vernieuwen huisaansluitingen riolering + renovatie hoofdriolering + aanleg fundering en greppel
 • December 2019: aanleg kasseiverharding

Bereikbaarheid werfzone

De werfzone en de omliggende handelszaken en woningen houden we steeds toegankelijk voor voetgangers. Fietsers stappen best af en kunnen met de fiets aan de hand doorheen de werfzone. Autoverkeer is omwille van de omvang en aard van de werken niet mogelijk.

Ontwerp

Een toegankelijke Grote Markt
Vandaag telt de Grote Markt meer dan vijf verschillende types straatstenen, de één al toegankelijker dan de ander. Binnen het nieuwe ontwerp kozen we voor uniformiteit en kwaliteit. We leggen één type straatsteen (gezaagde kassei) van gevel tot gevel op éénzelfde niveau. Het eindresultaat kan je vergelijken met de inrichting van de Zuivelmarkt.

Een ‘grotere’ Grote Markt
De rijweg aan de westzijde van het plein verdwijnt. De vrijgekomen ruimte voegen we toe aan de Grote Markt. Het straatmeubilair wordt vernieuwd en krijgt een plaatsje aan de rand van het plein, net als Hendrik en Katrien en het monument ter nagedachtenis van Koning Albert I. Hierdoor vergroot de vrije ruimte op de Grote Markt met maar liefst een kwart.

Een autoluwe Grote Markt
De vernieuwde Grote Markt zal deel uitmaken van de voetgangerszone. Rondom het plein worden verzinkbare palen geplaatst. Enkel voor Hasselaren met een autostandplaats binnen deze zone is het plein bereikbaar met de wagen. Laden en lossen kan tijdens de venstertijden: van 6 tot 11 uur en 17.30 tot 20 uur.

Een sterke relatie met de omliggende straten
Samen met de Grote Markt worden ook delen van de Kortstraat, Maastrichterstraat, Havermarkt en Hoogstraat vernieuwd. Door overal dezelfde materialen te gebruiken, verbinden we de Grote Markt en de omliggende straten niet enkel fysiek maar ook visueel.

Investeren in groen
Op de nieuwe Grote Markt is ook ruimte voorzien voor extra groen.

Een nieuwe Grote Markt… ook ondergronds
Voor we de nieuwe bestrating aanleggen ondergaat de Grote Markt ook ondergronds een metamorfose. Zo worden alle nutsleidingen vernieuwd en legt rioleringsnetbeheerder Fluvius nieuwe riolering aan. Op die manier vermijden we dat er na de heraanleg alsnog werken moeten gebeuren.

Een nieuwe visie op terrassen
Voor zowel de vaste terrasconstructies aan de gevels van de horecazaken als de tijdelijke zomerterrassen wordt, in samenspraak met de horeca-uitbaters, een afzonderlijk ontwerpplan opgemaakt. Dit met als doel op de nieuwe Grote Markt kwaliteitsvolle en uniforme vaste terrasconstructies te plaatsen. De zomerterrassen clusteren we centraal op het plein. Zo blijft de zone tussen de terrassen en de horecazaken vrij voor passanten.

Een multifunctionele Grote Markt
De nieuwe Grote Markt moet opnieuw uitgroeien tot een populaire locatie voor events. Daarom voorzien we ondergronds alle benodigde aansluitingen. De nieuwe openbare ledverlichting, met regelbare kleuren, schept alvast mee de juiste sfeer.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over de werken op en rond de Grote Markt en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Surf naar https://nieuwsbrieven.hasselt.be, selecteer onder de categorie Nieuws & Vacatures het item Openbare werken en bewaar je keuze.

Contact