Grote Markt, Maastrichterstraat & Kortstraat

Aanleiding

Doorheen de jaren onderging de Grote Markt verschillende kleine ingrepen. Hierdoor verloor het plein heel wat van haar charme en karakter. Via een totale heraanleg willen we van de Grote Markt opnieuw het kloppend hart van onze stad maken en de relatie met de omliggen straten herstellen en versterken.

De werken bestaan uit het vernieuwen van de nutsleidingen, riolering en bestrating binnen de zone: Maastrichterstraat (tot de Sint-Jozefsstraat), Kortstraat (tot de Vismarkt) en Grote Markt. Blijft er daarna voldoende tijd over, komen ook de Hoogstraat (tot de Fruitmarkt) en de aansluiting met de Havermarkt aan de beurt.

Fasering

Werken van start in Maastrichterstraat

Op woensdag 21 augustus 2019 gaat de aannemer van de nutsmaatschappijen (APK) alvast van start met de voorbereidende werken en het vervangen van de nutsleidingen in de Maastrichterstraat.

Planning werken nutsleidingen door aannemer APK in opdracht van de nutsmaatschappijen:

 • 21/08/19: start voorbereidende werken
 • 26/08/19: opbraak bestaande verhardingen & aanbrengen minder-hinder steenslag (Van de Kreeke)
 • 29/08/19: aanleg noodleidingen waterleiding
 • September 2019: aanleg nieuwe nutsleidingen langs panden met EVEN huisnummers
 • Oktober 2019: aanleg nieuwe nutsleidingen langs panden met ONEVEN huisnummers
 • 03/11/19: einde nutswerken (bij gunstige weeromstandigheden)

Planning riolerings- en bestratingswerken door aannemer Van de Kreeke in opdracht van stad Hasselt:

 • Eind oktober 2019: vernieuwen huisaansluitingen riolering
 • November 2019: vernieuwen huisaansluitingen riolering + renovatie hoofdriolering + aanleg fundering en greppel
 • December 2019: aanleg kasseiverharding

Grote Markt en Kortstraat

Momenteel legt onze aannemer de laatste hand aan de detailplanning voor de Grote Markt. Vervolgens zullen we de betrokken bewoners en handelaars hierover uitvoerig informeren. Volgende grote lijnen liggen al wel vast:

 • vanaf midden september 2019 starten de rioleringswerken in de Kortstraat, die schuiven vervolgens op richting de Grote Markt
 • begin november 2019 starten de nutswerken in de Kortstraat en op de Grote Markt
 • als alles volgens planning verloopt wordt nog voor kerst de nieuwe bestrating in de Kortstraat gelegd
 • begin 2020 volgt de nieuwe bestrating op de Grote Markt
 • enkel de aansluiting met de Havermarkt wordt mee heringericht. Voor het overige deel van de Havermarkt maken we een apart dossier op dat pas over enkele jaren wordt uitgevoerd
 • als in maart 2020 voldoende tijd overblijft, vernieuwen we wel de nutsleidingen en bestrating van het gedeelte van de Hoogstraat tussen de Grote Markt en Fruitmarkt

Bereikbaarheid werfzone

De werfzone en de omliggende handelszaken en woningen houden we steeds toegankelijk voor voetgangers. Fietsers stappen best af en kunnen met de fiets aan de hand doorheen de werfzone. Autoverkeer is omwille van de omvang en aard van de werken niet mogelijk.

Ontwerp

Een toegankelijke Grote Markt
Vandaag telt de Grote Markt meer dan vijf verschillende types straatstenen, de één al toegankelijker dan de ander. Binnen het nieuwe ontwerp kozen we voor uniformiteit en kwaliteit. We leggen één type straatsteen (gezaagde kassei) van gevel tot gevel op éénzelfde niveau. Het eindresultaat kan je vergelijken met de inrichting van de Zuivelmarkt.

Een ‘grotere’ Grote Markt
De rijweg aan de westzijde van het plein verdwijnt. De vrijgekomen ruimte voegen we toe aan de Grote Markt. Het straatmeubilair wordt vernieuwd en krijgt een plaatsje aan de rand van het plein, net als Hendrik en Katrien en het monument ter nagedachtenis van Koning Albert I. Hierdoor vergroot de vrije ruimte op de Grote Markt met maar liefst een kwart.

Een autoluwe Grote Markt
De vernieuwde Grote Markt zal deel uitmaken van de voetgangerszone. Rondom het plein worden verzinkbare palen geplaatst. Enkel voor Hasselaren met een autostandplaats binnen deze zone is het plein bereikbaar met de wagen. Laden en lossen kan tijdens de venstertijden: van 6 tot 11 uur en 17.30 tot 20 uur.

Een sterke relatie met de omliggende straten
Samen met de Grote Markt worden ook delen van de Kortstraat, Maastrichterstraat, Havermarkt en Hoogstraat vernieuwd. Door overal dezelfde materialen te gebruiken, verbinden we de Grote Markt en de omliggende straten niet enkel fysiek maar ook visueel.

Investeren in groen
Op de nieuwe Grote Markt is ook ruimte voorzien voor groen. Zo plaatsen we op het plein drie monumentale zilverlindes. Deze zeer wind- en vorstbestendige boom gedijt zeer goed in stedelijke milieus en heeft zelden last van ziektes. De compacte kruin blijft lang groen en heeft tijdens de herfst een mooie gele kleur. Ook in de zijstraten plaatsen we bomen: haagbeuk (Maastrichterstraat), Els (Havermarkt) en Japanse notenboom (Kortstraat). Onze Groendienst keurt vooraf de kwaliteit van alle bomen.

Een nieuwe Grote Markt… ook ondergronds
Voor we de nieuwe bestrating aanleggen ondergaat de Grote Markt ook ondergronds een metamorfose. Zo worden alle nutsleidingen vernieuwd en legt rioleringsnetbeheerder Fluvius nieuwe riolering aan. Op die manier vermijden we dat er na de heraanleg alsnog werken moeten gebeuren.

Een nieuwe visie op terrassen
Voor zowel de vaste terrasconstructies aan de gevels van de horecazaken als de tijdelijke zomerterrassen wordt, in samenspraak met de horeca-uitbaters, een afzonderlijk ontwerpplan opgemaakt. Dit met als doel op de nieuwe Grote Markt kwaliteitsvolle en uniforme vaste terrasconstructies te plaatsen. De zomerterrassen clusteren we centraal op het plein. Zo blijft de zone tussen de terrassen en de horecazaken vrij voor passanten.

Een multifunctionele Grote Markt
De nieuwe Grote Markt moet opnieuw uitgroeien tot een populaire locatie voor events. Daarom voorzien we ondergronds alle benodigde aansluitingen. De nieuwe openbare ledverlichting, met regelbare kleuren, schept alvast mee de juiste sfeer.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over de werken op en rond de Grote Markt en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Surf naar https://nieuwsbrieven.hasselt.be, selecteer onder de categorie Nieuws & Vacatures het item Openbare werken en bewaar je keuze.

Niets missen van Hasselt? Ontvang het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief