Hasselts groen op de kaart

vr, 26/03/2021

We werken aan het verbinden van grote en kleine stukken natuur. Denk aan de opwaardering van het Kapermolen- en het Stadspark.  

Prinsbeemden
Deel deze pagina:

Waar je ook bent in Hasselt: de natuur loert hier altijd om de hoek.

Misschien geniet je volop van het vernieuwde Kapermolen- of Stadspark, of ga je graag wandelen in Domein Kiewit of één van de unieke natuurgebieden die de stad rijk is. Of misschien draag je zelf wel je groene steentje bij door bijvoorbeeld je eigen tegeltuintje te laten floreren. Het stadsbestuur doet er in elk geval alles aan om in te zetten op een groene stad. De komende jaren staan er dan ook heel wat — kleine, grote en zelfs erg ambitieuze — natuurprojecten op stapel.  

De aanwezigheid van natuur draagt niet alleen bij aan ons welzijn, ook dieren varen er wel bij als ze kunnen rekenen op een veilige en voldoende grote habitat. Bovendien is een verdere vergroening van onze stad cruciaal om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat en om onze kwetsbare biodiver­siteit te beschermen. Wist je bijvoorbeeld dat een grote boom dezelfde koelingskracht heeft als tien airco’s? Daarom kozen we er recent voor om 500 extra klimaatbomen te planten binnen de grote ring, bovenop de 10.000 reeds aanwezige bomen. Ze zijn niet alleen mooi om te zien, maar beschikken ook over een koelvermogen doordat ze water verdampen. En natuur­lijk bieden ze een welgekomen schaduw-plekje op een warme dag.

Groenstructuurplan

Hoewel 10.000 natuurlijk een aanzienlijk getal is, stopt onze ambitie daar lang niet. Integendeel. We vinden het ontzettend belangrijk om doordacht en met een langetermijnvisie aan de natuur in onze stad te werken en de biodiversiteit te versterken. Daarom stelden we de voorbije maanden een groenstructuurplan op. Bij aanvang van deze bestuursperiode hebben we de Hasselaren beloofd om onze open ruimte te bewaren voor de toekomst. Daar hebben we met het groenstructuurplan de aanzet toe gegeven. Dit plan vormt een concrete leidraad waarmee we de komende jaren verder en heel gericht aan de slag gaan om de bestaande natuur te beschermen. Dat doen we letterlijk op het terrein, maar ook op papier: onze groene longen krijgen zo de volwaardige bestem­ming ‘natuur’. Dat garandeert hen een duurzame toekomst. Daarnaast werken we op allerlei manieren aan het verbinden van onze grote en kleine stukken natuur. Dat kan gaan van de keuze van de juiste boomsoorten bij een nieuwe aanplanting, of het beschermen van specifieke bomen, tot grootschalige projecten zoals bijvoorbeeld het opwaarderen van onze parken, denk maar aan het Kapermolen-en het Stadspark.

Lente

Demerpark

Een mooi voorbeeld van een langetermijnproject binnen dat groenstructuur­plan is de creatie van een Demerpark. De Demer is een belangrijk, maar vandaag vrij versnipperd landschapselement in Hasselt. De bedoeling van een Demerpark is om een groen­blauwe as te creëren die verschillende zones verbindt. Vertrekkend aan de universiteit, in het oosten van de stad, krijg je zo een as die via het golfterrein en de grenslandhallensite naar het Kaper­molenpark loopt. Van daaruit gaat het naar de Elfde-Liniecampus, de Blauwe Boulevard en het nieuwe natuurgebied Prinsbeemden in Kuringen, om tot slot te eindigen aan de Abdijsite Herkenrode. Over die hele afstand langs de Demer geven we de natuur de kans, en waar nodig helpen we een handje. Waar het kan voorzien we ook in recreatie op (wandelafstand van) de oevers. Met projecten als dit zetten we volop in op kansen voor onze biodiversiteit. Die is immers erg waardevol. Ik denk bijvoorbeeld aan de aterkamsalamander of het waterdraakje dat je in Tommelen vindt, of de hazelmuis uit de Herken­rodebossen. Zeldzame soorten die het bij ons erg goed doen, maar vandaag bijna opgesloten zitten in een beperkte ruimte. Verder zet de stad sterk in op de ontwikkeling van stads- en wijkgroen. Op termijn willen we zo aaneengeschakelde groene zones creëren. De klimaatbomen vermeldde ik al, maar er zijn ook andere initiatieven. We zorgen voor groendaken en groengevels, we maken speelplaatsen groener, enz. 

Groene stadsplekjes in kaart

Tegelijkertijd maakt ook natuureducatie deel uit van ons beleid. Domein Kiewit is daar al jaren een speerpunt van en krijgt bijvoorbeeld een aantal nieuwe wandelroutes en een nieuwe bijenhal. Maar we zullen vanaf het najaar ook meermaals per jaar gegidste wandelingen organiseren voor Hasselaren, om ze wegwijs te maken in onze boeiende natuurgebieden. Daar hoor je binnenkort zeker meer van.” Natuurlijk kun je ook zelf op pad. Om je te inspireren, brachten we daarvoor alle groene plekjes van onze stad letterlijk in kaart. Je vindt onze natuurkaart als bijlage bij deze De Nieuwe Hasselaar, onder de noemer ‘Hasselt Natuurlijk’. Fijn om te ontdekken of te herontdekken!  

Ontdek het online op hasselt.be/natuurlijk!

Tegeltuin

Bouw je mee aan een groenere stad?

En, je kunt ook zelf meebouwen aan een groenere stad. Het gaat heel wat mensen aan het hart. Dat merken we. Hasselaren hebben zelf veel aandacht en belangstelling voor de natuur. Vanuit het stadsbestuur zetten we daar graag mee de schouders onder. Succesvolle initiatieven zijn zeker de tegeltuintjes, of adoptieplekjes - stukjes openbaar groen die bewoners kunnen adopteren en invullen met groen. Maar ook de broeikasbomen en -planten blijken jaar na jaar een enorm succes. De verdeling van de broeikasbomen gebeurt dit jaar trouwens uitzonderlijk in het najaar, om het in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen. Maar ook dit jaar krijg je dus weer de kans om een boom of struik aan te vragen bij onze diensten. Heb je zin gekregen om ook minder bekende plekjes te gaan ontdekken? Op een handige natuurkaart, brachten we alle natuur- en wandelgebieden voor je samen.