Afbraak gelatinefabriek

do, 09/01/2020

Net als het centrum blijft ook de Blauwe Boulevard in beweging. Zo pakken de eigenaars ook de site van de voormalige Gelatinefabriek aan. Enkele gebouwen worden vanaf midden januari afgebroken om plaats te ruimen voor een nieuwe invulling. Historisch waardevolle elementen - lees de Gelatinetoren - blijven behouden.

Gelatinefabriek
Deel deze pagina:

Welke gebouwen worden bewaard?

De Gelatinegebouwen verkeren in slechte staat en trokken de voorbije jaren meermaals ongewenste bezoekers aan. De eigenaars van de site hebben daarom, in overleg met het stadsbestuur, beslist om alvast een eerste deel van de gebouwen af te breken. Hierbij werd niet over één nacht ijs gegaan.

Hoewel de site zeer bepalend was voor de Hasseltse industriële ontwikkeling langs de Kanaalkom, is de waarde van de resterende materialen en constructies op de site beperkt. De fabrieksgebouwen werden doorheen de tijd meermaals verbouwd en getransformeerd. Hierdoor bleven maar weinig sporen van oudere bouwtechnieken en materialen bewaard. Een uitzondering hierop vormt de beeldbepalende 60-meter hoge schoorsteen. Deze wordt dan ook bewaard en in ere hersteld. Ook de voormalige gebouwen van Koen Vanmechelen (Armand Hertzstraat 35), eigendom van de stad Hasselt, blijven behouden en krijgen een nieuwe invulling.

Welke gebouwen worden gesloopt en hoe verlopen de werken?

  • Tijdens een eerste fase, die zo'n 8 tot 10 weken duren, worden de loodsen tegenover de parking Gelatine, gelegen tussen de rotonde van de Armand Hertzstraat en de Kanaalkom, afgebroken. De werken duren zo’n acht tot tien weken. De eerste vier weken worden alle demonteerbare materialen aan de binnenzijde verwijderd. Pas daarna starten de eigenlijke sloopwerken. Hierbij maakt de aannemer gebruik van een hydraulische sloopschaar die de gebouwen beetje bij beetje afbreekt.
     
  • Tijdens een tweede fase gebeurt de sloop van de gebouwen op de hoek van de Armand Hertzstraat en de voormalige Oude Broekermolenstraat. Hiervoor is nog geen startdatum bepaald.

Hoe beperkt de aannemer de hinder?

Bij sloopwerken is stof soms onvermijdelijk, maar de aannemer doet er alles aan om hinder te beperken. Zo blijven de gevels ter hoogte van de Heilig-Hartwijk zo lang mogelijk staan als een soort van scherm. De werken vinden plaats tussen 7 en 18 uur en niet op weekend- en feestdagen. Het puin wordt met vrachtwagens afgevoerd via de Slachthuiskaai, niet via de Heilig-Hartwijk. Asbesthoudende materialen werden geïnventariseerd en worden volgens de wettelijk bepaalde voorzorgsmaatregelen verwijderd. De dienst Handhaving ziet hierop toe.

Bevatten de fabrieksgebouwen asbest?

Net als vele huizen die voor de jaren ’80 gebouwd zijn, werden ook bij de bouw van de gelatinefabriek asbesthoudende materialen gebruikt. Hiervan is een gedetailleerde inventaris opgemaakt. De erkende sloopfirma verwijdert deze materialen zonder boren of slijpen en neemt steeds de wettelijk bepaalde voorzorgsmaatregelen. Hierdoor is er geen risico op verspreiding van asbestvezels. De verwijderde asbesthoudende materialen verzamelt de aannemer in een container met een grote afsluitbare dubbelwandige zak die vervolgens wordt afgevoerd naar een gespecialiseerde recyclagefirma. Onze dienst Handhaving zal nauwgezet opvolgen of dit alles volgens de voorgeschreven normen verloopt. 

Nieuwe bestemming

De eigenaars zullen de vrijgekomen gronden herontwikkelen. Het huidige stadsbestuur onderhandelde met de ontwikkelaars en zorgde ervoor dat de woonoppervlakte, en dus ook het aantal bouwlagen, met een vijfde werd teruggeschroefd. Zo is er meer ruimte voor openbaar domein en/of een andere invulling.  Met de eigenaars werd overeengekomen dat zij een participatietraject opstarten met de buurt, die een stem krijgt in de plannen. Hiervoor werd alvast een gespecialiseerd bureau aangesteld. Dit voorjaar zullen zij contact opnemen met de buurtbewoners.

Voor vragen of dringende meldingen

Voor vragen of dringende meldingen kunt u tijdens de sloopwerken terecht bij de aannemer. Deze plaatst rondom de werf infoborden met
contactgegevens.