Titel

GAS-boete

GAS-boete

Wat

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) beboet allerlei vormen van kleine overlast: hondenpoep, wildplassen, geluidsoverlast, loslopende dieren of aanplakkingen. Sinds april 2012 kan het stadsbestuur lokale overlast zelf en snel aanpakken. Dat biedt een dubbel voordeel: we kunnen het gevoel van straffeloosheid tegengaan en tegelijk kunnen de parketten meer middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Meestal geldboete


De administratieve geldboete komt het vaakst voor. Andere GAS-varianten zijn administratieve schorsing, intrekking van een vergunning die de stad afleverde, of de (tijdelijke) administratieve sluiting van een instelling. Die laatste twee sancties legt het College van burgemeester en schepenen op, na een voorafgaande waarschuwing.

Sanctionerende ambtenaar 


De politie of een stadswaarnemer stelt de GAS-overtreding vast en stuurt een proces-verbaal naar de sanctionerende ambtenaar. Alleen die ambtenaar kan beslissen om een administratieve procedure met een mogelijke geldboete op te starten. Daarbij krijgt de betrokkene een aangetekende brief met de beschrijving van zijn overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk of mondeling te verweren.

Bemiddeling

Is de betrokkene minderjarig? Dan start de ambtenaar een bemiddelingsprocedure. Afhankelijk van de precieze aard van de overtreding kan zo’n bemiddelingsvoorstel ook naar een meerderjarige gaan. Slaagt de bemiddeling? Dan volgt er geen sanctie. En anders baseert de ambtenaar zich op het ingediende verweer of het bemiddelingsresultaat om de gemeentelijke, administratieve sanctie te bepalen.

In de codex vind je het overzicht van de gedragingen die in Hasselt kunnen leiden tot een GAS-procedure.

Voor wie

  • iedereen vanaf 16 jaar

Kostprijs

  • tussen 16 en 18 jaar: maximaal 125 euro. 

  • meerderjarig: maximaal 250 euro.