Aanleg fietsstraten

Wat

In een fietsstraat wordt de straat zo ingericht dat de fietser er de ‘hoofdgebruiker’ is. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. De auto is er zeker welkom, alleen gelden hier andere verkeersregels dan in een gewone straat met gemengd verkeer. Auto's en andere motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 km per uur.

Waar

Fase 1
In de zomer van 2017 werd de eerste fietsstraat aangelegd. Die loopt van het oosten naar het westen, van de Dorpsstraat - Minderbroedersstraat - Paardsdemerstraat - Zuivelmarkt - Badderijstraat - Meldertstraat.

Fase 2
Naar en rondom de Singel vind je vandaag al verschillende snelle en veilige fietsroutes. Maar we willen in elke wijk rondom de binnenstad ook een veilige fietsverbinding creëren tussen de Singel en de Groene Boulevard. Daarom breiden we het aantal fietsstraten binnen de Singel tijdens een tweede fase gevoelig uit. Naast een noord-zuid as – Cellebroedersstraat, Havermarkt (tussen Cellebroedersstraat en Maagdendries), Ridder Portmansstraat, Maagdendries, Dokter Willemsstraat, Dorpsstraat (tussen Dokter Willemsstraat en Minderbroedersstraat) en Isabellastraat – doorheen de binnenstad, worden ook de Spoorwegstraat, Boomkensstraat en Kunstlaan eind september omgevormd.

Op termijn worden alle straten binnen de Groene Boulevard die geen deel uitmaken van de voetgangerszone fietsstraten.

Ontwerp

In de Boomkensstraat, Spoorwegstraat en binnenstad brengen we ter hoogte van de zijstraten borden aan die het begin of einde van een fietsstraat aanduiden. De kruispunten krijgen een rode laag en worden voorzien van logo’s. De Kunstlaan tussen de Groene Boulevard en de Casterstraat krijgt omwille van de middenberm een andere inrichting. Ter hoogte van de zijstraten plaatsen we er eveneens borden die het begin of einde van een fietsstraat aanduiden. Op de rijweg voorzien we in tegenstelling tot de andere straten van fietssymbolen en pijlen.

Bijkomende maatregelen

fietsstraat

Waar nodig nemen we bijkomende maatregelen om de veiligheid van de fietser te garanderen en de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Zo brengen we in de Boomlensstraat belijning aan die de parkeervakken duidelijk aanduidt. De nieuw geschilderde parkeervakken worden op een aantal locaties afwisselend links en rechts van de rijweg ingericht, zodat er as-verspringingen ontstaan die een afremmend effect hebben. In de Spoorwegstraat richten we op een aantal plaatsen wegversmallingen in die eveneens een afremmend effect hebben. Op termijn worden op deze versmallingen fietsenstallingen geplaatst. Er komt ook een bredere parkeerstrook aan de kant van de sporen om de rijbaan te versmallen en zo het verkeer af te remmen.

Hinder

Eind deze maand starten de aanpassingswerken. Deze nemen, afhankelijk van het weer, enkele weken in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden hinder veroorzaken en wordt het verkeer tijdelijk soms omgeleid. Waar het doorvoeren van de aanpassingen te veel hinder veroorzaakt, wordt er ’s nachts gewerkt. De komende week plaatsen we in het kader van de Vlaamse Fietstelweek in de Dokter Willemsstraat, Minderbroederstraat, Runkstersteenweg, Slachthuiskaai, Martelarenlaan en Guffenslaan ook tellussen. Deze meten de hoeveelheid fietsverkeer. Zo kunnen we onder andere op termijn nagaan wat het effect is van de invoering van de fietsstraten.