Fietsstraat

Fietsstraat

Wat

In een fietsstraat wordt de straat zo ingericht dat de fietser er de ‘hoofdgebruiker’ is. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. De auto is er zeker welkom, alleen gelden hier andere verkeersregels dan in een gewone straat met gemengd verkeer. Auto's en andere motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 km per uur.

In september 2017 werd de eerste fietsstraat in Hasselt ingericht. De Stad Hasselt zet concrete stappen voor een fietsvriendelijker Hasselt. Alle straten binnen de kleine ring, behalve die in de voetgangerszone, zullen op termijn fietsstraten worden. Fietsstraten zijn wegen waar de auto weliswaar nog steeds welkom is, maar als gast. Het is een noodzakelijke ingreep om de leefbaarheid van de stad in de toekomst te vrijwaren.

Waar

Fase 1: september 2017: Dorpsstraat - Minderbroedersstraat - Paardsdemerstraat - Zuivelmarkt - Badderijstraat
Fase 2: Ten westen van de Demerstraat - Hoogstraat - Koning Albertstraat  en in de Spoorwegstraat.
Later komen de overige straten binnen de kleine ring aan de beurt.