Groene Boulevard (fietslus)

Aanleg fietslus

De promenade langs de binnenzijde van de Groene Boulevard werd voorheen op een aantal plekken onderbroken door obstakels. Hierdoor was de fietsroute er niet overal even duidelijk. Dit zorgde voor verwarring en onveilige situaties. Om een veilige en comfortabele fietsomgeving te creëren, zochten we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer naar een oplossing voor alle ontbrekende schakels en obstakels. Intussen werden al negen zones heringericht:

Fietslus

Laatste ontbrekende schakels

In onze opdracht worden nog volgende fases uitgevoerd:

  • De Schiervellaan - Leopoldplein
  • Kolonel Dusartplein
  • Kanaalkom (Blauwe Boulevard - Molenpoortplein)

De Schiervellaan - Leopoldplein

Eind vorig jaar werd de parallelweg tussen de Diesterstraat en Ridder Portmansstraat opnieuw ingericht. Als eerste legden we een nieuwe busbaan en bushalte aan langsheen de Kleine Ring. Vervolgens vormden we de oude busbaan om tot rijweg voor het autoverkeer.

Vanaf woensdag 15 april voert onze aannemer werken uit op de busbaan tussen het kruispunt met de Bampslaan en de Ridder Portmansstraat. Het autoverkeer ondervindt hiervan geen hinder. Dit werk duurt zo’n 4 weken.

Aansluitend leggen we een okergeel fiets- en voetpad aan op de oude rijweg tussen de Diesterstraat en de Ridder Portmansstraat. Hiervoor breken we de klinkers op en vervangen de wegverharding door asfalt en een okergele strook. Het autoverkeer kan tijdens deze werken, die zo’n 2 weken duren, over de nieuw aangelegd rijweg.

Daarna voeren we gelijkaardige werken uit tussen de Ridder Portmansstraat en de bocht ter hoogte van kapperszaak De Client. Binnen deze zone herschikken we de parkeerplaatsen, de rijweg en de scheidingsberm met de Kleine Ring, zodat er ruimte vrijkomt voor de aanleg van een okergele fiets- en wandelstrook.

Concreet wordt op zo’n 8 weken tijd de stoep versmald en schuiven we de rijweg op richting de bebouwing. De parkeerplaatsen voor de handelszaken in de bocht liggen op openbaar domein. Deze verplaatsen we naar de andere zijde van de weg. Daarnaast leggen we dan het nieuwe fiets- en wandelpad aan.

Dat stukje van het fiets- en wandelpad richten we samen in met de zone tussen de bocht en het parkje op het Leopoldplein. Ook daar breken we de klinkers op en vervangen de wegverharding door asfalt en een okergele strook. Het autoverkeer kan tijdens deze werken, die zo’n 2 weken duren, niet doorheen de werfzone.

Fietslus Schiervellaan-Leopoldplein

Kanaalkom

Kanaalkom
Het gedeelte van de fietslus ter hoogte van de Kanaalkom wordt gerealiseerd bij de aanleg van het verbindingsplein.

Kolonel Dusartplein

De fase nabij het Kolonel Dusartplein wordt uitgevoerd nadat de bouwwerken aan het woonproject Books zijn afgerond.

Contact