Groene Boulevard (fietslus)

Aanleg fietslus

De promenade langs de binnenzijde van de Groene Boulevard werd voorheen op een aantal plekken onderbroken door obstakels. Hierdoor was de fietsroute er niet overal even duidelijk. Dit zorgde voor verwarring en onveilige situaties. Om een veilige en comfortabele fietsomgeving te creëren, zochten we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer naar een oplossing voor alle ontbrekende schakels en obstakels. Intussen werden al tien zones heringericht.

Laatste ontbrekende schakels

In onze opdracht worden nog volgende fases uitgevoerd:

  • De Schiervellaan - Leopoldplein
  • Kolonel Dusartplein
  • Kanaalkom (Blauwe Boulevard - Molenpoortplein)

De Schiervellaan - Leopoldplein

Op woensdag 17 juni 2020 start onze aannemer met de aanleg van het stukje fietslus tussen de Ridder Portmansstraat en de bocht ter hoogte van kapperszaak De Client. Binnen deze zone herschikken we de parkeerplaatsen, de rijweg en de scheidingsberm met de Kleine Ring, zodat er ruimte vrijkomt voor de aanleg van een okergele fiets- en wandelstrook.

Concreet wordt op zo’n 4 weken tijd de stoep versmald en schuiven we de rijweg op richting de bebouwing. De parkeerplaatsen voor de handelszaken in de bocht liggen op openbaar domein. Deze verplaatsen we naar de andere zijde van de weg. Tussen de nieuwe parkeerplaatsen en de Kleine Ring leggen we dan het nieuwe fiets- en wandelpad aan. Om het fiets- en wandelpad in te kunnen richten, breken we de kasseien op en vervangen de wegverharding door asfalt en een okergele strook. Het autoverkeer naarmate de werken vorderen niet meer doorheen de werfzone. Het Leopoldplein is bereikbaar via de omleiding. Deze loopt via de Ridder Portmansstraat en Cellebroedersstraat. Bewoners parkeren vanaf zondag 21 juni 2020 hun wagen best buiten de werfzone en plaatsen hun huisvuil op de hoek met de Ridder Portmansstraat of op het Leopoldplein.

Laatste gedeelte
Aansluitend richten we de zone tussen de bocht en het parkje op het Leopoldplein (B op plan). Ook daar breken we de kasseien op en vervangen de wegverharding door asfalt en een okergele strook. 

Kolonel Dusartplein

De fase nabij het Kolonel Dusartplein wordt uitgevoerd nadat de bouwwerken aan het woonproject Books zijn afgerond.

Contact