Groene Boulevard (fietslus)

Aanleg fietslus

De promenade langs de binnenzijde van de Groene Boulevard werd voorheen op een aantal plekken onderbroken door obstakels. Hierdoor was de fietsroute er niet overal even duidelijk. Dit zorgde voor verwarring en onveilige situaties. Om een veilige en comfortabele fietsomgeving te creëren, zochten we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer naar een oplossing voor alle ontbrekende schakels en obstakels. Intussen werden al negen zones heringericht:

Fietslus

Laatste ontbrekende schakels

In onze opdracht worden nog volgende fases uitgevoerd:

  • De Schiervellaan - Leopoldplein
  • Kolonel Dusartplein
  • Kanaalkom (Blauwe Boulevard - Molenpoortplein)

Kanaalkom
Het gedeelte van de fietslus ter hoogte van de Kanaalkom wordt gerealiseerd bij de aanleg van het verbindingsplein.

De Schiervellaan - Leopoldplein
De aanleg van de fietslus langsheen De Schiervellaan en het Leopoldplein gaat van start op maandag 28 oktober 2019. Om de hinder te beperken en de naburige woningen en handelszaken zo goed mogelijk bereikbaar te houden, splitsen we de werken op in drie verschillende fases.

Fase 1
Binnen fase 1 richten we de parallelweg tussen de Diesterstraat en Ridder Portmansstraat opnieuw in. Als eerste leggen we een er een nieuwe busbaan en bushalte langsheen de Kleine Ring. Vervolgens vormen we de oude busbaan om tot rijweg voor het autoverkeer. Tot slot vervangen we binnen deze fase de bestaande rijweg door een okergele asfaltverharding. Door deze aanpak kan het verkeer steeds doorheen de werfzone. In totaal nemen de werken binnen deze zone vier weken in beslag, waarna de fietslus er nog zo’n vier weken moet uitharden.

Fase 2
Tijdens de tweede fase richten we het gedeelte tussen de Ridder Portmansstraat en het parkje op het Leopoldplein opnieuw in. Aan het begin van dit traject leggen we de fietslus aan de buitenzijde, op de parkeerplaatsen langs de Kleine Ring. Net voorbij de bocht is de beschikbare oppervlakte erg smal. Daar gaat de fietslus over op de rijweg en krijgt er het karakter van fietsstraat. Deze fase neemt zo’n zes weken in beslag, waarna een uithardingsperiode van vier weken volgt. Tijdens de werken binnen dit gedeelte is doorgaand verkeer niet mogelijk. De private parkeerplaatsen en garages proberen we zo maximaal mogelijk bereikbaar te houden voor plaatselijk verkeer, al zal dit niet altijd mogelijk zijn.

Fase 3
Als laatste wordt het kruispunt met de Ridder Portmansstraat opnieuw ingericht. Daar verspringt de fietslus van de zijde van de huizen naar de zijde van de Kleine Ring. Dit neemt zo’n twee weken in beslag. Gemotoriseerde verkeer kan tijdens de werken niet over het kruispunt. In totaal duren de werken zo’n twaalf weken, op voorwaarde dat de weeromstandigheden gunstig blijven.

Kolonel Dusartplein
De fase nabij het Kolonel Dusartplein wordt uitgevoerd nadat de bouwwerken aan het woonproject Books zijn afgerond.

Contact