Fietsactieplan

Hoe kan Hasselt uitgroeien tot een echte fietsstad? Op die vraag ontving het Hasseltse stadsbestuur vorig jaar liefst 150 verschillende antwoorden van fietsers. 52 suggesties werden gebundeld tot een fietsactieplan. Met dit plan wil het stadbestuur het komende jaar de fietsveiligheid en het comfort in Hasselt verbeteren en zoveel mogelijk Hasselaren overtuigen om over te stappen op de fiets.
Hoe kan Hasselt uitgroeien tot een echte fietsstad? Op die vraag ontving het Hasseltse stadsbestuur vorig jaar liefst 150 verschillende antwoorden van fietsers. 52 suggesties werden gebundeld tot een fietsactieplan. Met dit plan wil het stadbestuur het komende jaar de fietsveiligheid en het comfort in Hasselt verbeteren en zoveel mogelijk Hasselaren overtuigen om over te stappen op de fiets.

Fietscongres

Bij het opstellen van het actieplan werd beroep gedaan op de Hasseltse fietsers. Ook in de toekomst worden zij betrokken. Zo werd in september een fietscongres georganiseerd waarbij iedereen die een suggestie voor het fietsactieplan deed, werd uitgenodigd. Tijdens dit infomoment werd het actieplan voorgesteld en kwamen alle aanwezigen te weten wat er met hun suggesties is gebeurd. 

Tien speerpunten uit het fietsactieplan

Het fietsactieplan bevat zowel bestaande initiatieven die verder uitgebouwd worden als nieuwe ideeën die de dienst Mobiliteit van de Stad nog verder zal uitwerken. De 52 concrete acties vallen binnen 4 grote pijlers: innovatie en creativiteit, fietsinfrastructuur, fietsstraten en stallingen. Hieronder geven we een overzicht van de tien meest vernieuwende acties uit het fietsactieplan.

•    Groene Boulevard (pijler infrastructuur)
Het fietsvriendelijker maken van de Groene Boulevard is een veelgehoorde suggestie. Ook het stadsbestuur erkent dat er verbeteringen mogelijk zijn. Daarom gaat ze het gesprek aan met wegbeheerder het Agentschap Wegen & Verkeer. Samen gaan ze een voorstel uitwerken om de fietsvriendelijkheid aan de binnenzijde van de Groene Boulevard te verbeteren.

•    Veiligere fietsoversteekplaatsen (pijler infrastructuur)
Er wordt een proefproject opgestart op de Runkstersteenweg en Maastrichtersteenweg waarbij de kruisingen met dubbelrichtingsfietspaden led-lichten krijgen. Deze lichten op wanneer een fietser de kruising nadert.

•    Fietsstraten (pijler fietsstraten)
Alle straten in de binnenstad, met uitzondering van de voetgangerszone, worden omgevormd tot fietsstraten. In een fietsstraat mogen motorvoertuigen geen fietsers inhalen en is hun maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. De eerste fietsstraten worden dit najaar op de as Dorpsstraat-Minderbroederstraat-Paardsdemerstraat-Zuivelmarkt-Badderijstraat en de as Maagdendries-Dokter Willemsstraat-Dorpsstraat-Isabellastraat-Gasthuisstraat ingericht. 

•    Fietskluizen (pijler stallingen)
In fietskluizen kunnen bewoners die thuis te weinig plaats hebben hun fiets veilig stallen. Er wordt een proefproject opgestart met vijf fietskluizen. Bij succes breidt het project verder uit.

•    Fietspremie (pijler innovatie en creativiteit)
Hasselaren die de nummerplaat van hun auto, motor of bromfiets inleveren, krijgen van de Stad een premie om een fiets te kopen. Deze bedraagt 100 euro voor een gewone fiets, 250 euro voor een elektrische fiets en 400 euro voor een bakfiets of een fiets met fietskar. Dit voorstel wordt dit najaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

•    Deelfietsen (pijler innovatie en creativiteit)
Een haalbaarheidsstudie moet nagaan of het, naar analogie van een aantal andere grootsteden, ook in de bipool Hasselt-Genk mogelijk is om een fietsdeelsysteem in te richten. 

•    Beloningssysteem voor wie de fiets neemt (pijler innovatie en creativiteit)
Wie het goede voorbeeld geeft, wil de Stad graag belonen. Door middel van een token, die gescand wordt telkens je met de fiets naar de binnenstad rijdt, kunnen fietsers punten verzamelen. Die kunnen ze inruilen voor kortingen op bijvoorbeeld culturele voorstellingen.

•    Mobiele fietsgraveerdienst (pijler innovatie en creativiteit)
In samenwerking met de Preventiedienst wordt een mobiele fietsgraveerdienst opgericht. Die zal naar de wijken trekken om er fietsen te graveren. 

•    Fietsambtenaar (overkoepelend)
Binnen de Stad wordt een fietsambtenaar aangesteld. Deze persoon zal zich focussen op de uitvoering en evaluatie van het fietsbeleid. Hij of zij zal ook de verdere uitbouw van het fietsactieplan bewaken. 

•    Handhaving (overkoepelend)
De politie Limburg Regio Hoofdstad zal meermaals per jaar grootschalige controles uitvoeren op inbreuken die de veiligheid van de fietser in het gedrang brengen.

Een aantal maatregelen kunnen uitgevoerd worden op korte termijn, terwijl grotere aanpassingen met diverse partners een langere uitvoeringstermijn hebben. Het plan is bovendien participatief wat betekent dat er nog bijkomende suggesties toegevoegd kunnen worden. De kostprijs voor de uitvoering van dit fietsplan is geraamd op 400.000 euro.

Fietsacties

Infrastructuur

 • Auditfiche kwaliteit fietspaden
 • Heraanleg en nieuwe fietspaden in Kuringen
 • Fietspad langs de Demer
 • Aanleg fietstunnel
 • Nieuwe ontsluitingsweg met afgescheiden fietspad
 • Heraanleg Grote Markt-Leopoldplein-Havermarkt
 • Groene Boulevard fietsvriendelijker maken
 • Gevaarlijke punten wegwerken
 • Fietsroutes van/naar station verbeteren
 • Fietsroutes van/naar scholen verbeteren
 • Realiseren fietsopstelstroken
 • Beveiligen fietsoversteekplaatsen
 • Fietssuggestiestroken
 • Extra markeringen op fietspad
 • Verkeersspiegels plaatsen
 • Straatverlichting voor fietsers verbeteren
 • Fietshellingen voorzien aan trappen
 • Veeg- en sneeuwruimactieplan
 • Meldpunt klachten en suggesties fietspaden 
 • Plaatsing fietsbaar aan belangrijke kruispunten
 • Plaatsing van wind- en regenschermen

Fietsstraten    

 • Realisatie as noord-zuid en oost-west

Ondersteuning

 • Fietstocht met CBS
 • Mobiele fietshersteldienst
 • Fietsscan voor bedrijven
 • Communicatie over bestaande maatregelen
 • Fietskaart opmaken
 • Fietsexamen voor 6de leerjaar
 • Fietstocht voor 1ste middelbaar
 • Fietscontroles aan scholen
 • Fietscampagne voor studenten
 • Fietslessen voor doelgroepen
 • Handhaving

Innovatie en creativiteit

 • Ondertekenen charter “Sterk fietsbeleid”
 • Fietsbarometer opmaken
 • Aanstellen fietsambtenaar
 • Deelname aan Fietstelweek
 • EU Cycling challenge
 • Fietspremie
 • Meetfiets
 • Vloot ‘deelfietsen’ uitbreiden en openstellen
 • Met belgerinkel naar de winkel
 • Mobiliteitsconvenant voor scholen
 • Mobiliteitspakket voor nieuwe bewoners
 • Ludieke acties
 • Actie fietsverlichting
 • Thematische fietstocht van Hasselt naar Genk
 • Mobiele fietstelpaal
 • Fietsers belonen
 • Plaatsing fietsherstelpaal
 • Plaatsing mobiliteitszuilen

Stallingen

 • Fietsparkeeronderzoek
 • Kwalitatieve fietsenstallingen voorzien
 • Actie weesfietsen
 • Fietskluizen ter beschikking stellen
 • Spiegels voorzien in fietsenstallingen
 • Inzetten op fietsdiefstalpreventie