Overlast en/of schade door everzwijnen

De everzwijnenpopulatie in Vlaanderen groeit jaar na jaar. Goed nieuws voor wie van de wilde natuur houdt en het bewijs dat onze bossen in goede gezondheid verkeren. Maar af en toe zoeken de dieren de bewoonde wereld op en veroorzaken er zwijnerijen: tuinen omwoelen, gewassen aanvreten, onverwacht straten oversteken …

Recht op een schadevergoeding?

Hiervoor kan je niet terecht bij de Stad Hasselt, maar wel bij Agentschap Natuur en Bos.
Meer info over de voorwaarden en de omvang van de vergoeding vind je op de website van Agentschap Natuur en Bos .

Vraag je schadevergoeding aan via de website van Agentschap Natuur en Bos .

Wildbeleid

We proberen een overzicht te krijgen van de plaatsen waar de everzwijnen zich ophouden en waar schade of overlast veroorzaakt wordt. Dit melden is dus van grote waarde.

Meld de locatie van everzwijnen via www.hasselt.be/melding 

Wij bundelen alle meldingen en geven deze door aan het Agentschap Natuur en Bos die de aanpak rond everzwijnen coördineert.

Preventie

Hierdoor groeit de vraag om everzwijnen feller te bejagen. Hoewel deze oplossing simpel klinkt, levert ze in de praktijk zelden het gewenste effect op. Het opjagen van de dieren drijft ze immers net richting woonwijken, landbouwgebieden en drukke wegen. In de omgeving van woonbuurten is jagen zelfs onverantwoord.

Een gemeente mag zelf geen everzwijnen jagen of vangen. Natuurorganisaties, lokale overheden, de jachtsector en de landbouwsector overleggen op regelmatige basis over de everzwijnenproblematiek in Limburg. Samen bepalen ze waar, wanneer en of een drukjacht noodzakelijk is. Jacht blijft echter het laatste hulpmiddel.

Enerzijds moeten we het everzwijn dus als buur leren aanvaarden. Maar er bestaan gelukkig ook een aantal alternatieve afschrikmiddelen, waarmee je zelf aan de slag kan:

  • Plaats een omheining met een hoogte van 1 m, maximum maaswijdte 10 cm en draaddikte van minimum 2 mm. Graaf de gaasdraad minimum 20 cm in.
  • Plaats een vogelverschrikker, licht of geluidseffecten.
  • Plaats een schrikdraad. Om een volwassen dier tegen te houden, zijn minstens drie elektrische draden nodigdie op gelijke afstanden gespannen zijn, bij benadering op 20, 40 en 60 cm hoogte.
  • Gooi geen voedselresten in je tuin, sluit je composthoop of kippenren af.
 
Everzwijnen