Vergunning activiteit of evenement

Wat

Organiseer je een event in openlucht, zaal of tent, op grondgebied Hasselt, waarop iedereen welkom is? Dan heb je een officiële toelating nodig. Doe je aanvraag minstens 6 weken voor datum via het online aanvraagformulier.

Wat verstaan we onder een event?

  • fuif
  • feest
  • activiteit
  • vlooienmarkt of rommelmarkt
  • fakkeltocht
  • carnavalsoptocht
  • betoging
  • studentendoop
  • sampling of uitdelen van gratis producten.

Privaat of openbaar: het verschil


Iedereen is welkom op een openbaar feest. Bij een privéfeest kies je wie je wel of niet uitnodigt en heb je bij de start van je feest een namenlijst van de aanwezigen. Of je al dan niet inkomgeld vraagt, doet weinig ter zake.

Hoe aanvragen

Vul het aanvraagformulier in op http://evenement.hasselt.be en dat minstens 6 weken voor je activiteit plaatsvindt. Je vraag wordt ter advies voorgelegd aan de stadsdiensten, de brandweer en de politie. Op basis van deze adviezen wordt je aanvraag wel of niet goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen.

Heb je hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Maak dan een afspraak bij de dienst Cultuur. Maak een afspraak

Voor wie

Organisator van een openbaar event in Hasselt.

Kostprijs

Gratis, op voorwaarde dat je niet valt onder één van de bepalingen van het belastingreglement inname openbaar domein.

Contact