Europese projecten

Social Norms approach EMR

De stad Hasselt werkt samen met 11 projectpartners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR) aan het project ‘Euprevent Social Norms Approach’. De ‘Social Norms Approach’ is een veel belovende aanpak als het gaat om gedragsverandering, in combinatie met andere preventiemaatregelen. Onderzoek laat zien dat mensen met schadelijk gedrag aanzienlijk minder gaan gebruiken wanneer ze hun norm bijstellen. Het uiteindelijke doel van dit euregionale project is om schadelijk consumptiegedrag zoals; alcohol, drugs en medicijnengebruik bij de doelgroepen jongeren en 55-plussers in te perken. Vanuit Hasselt werken we mee aan het onderzoek en de bevraging van de sociale norm bij de Hasselaar. Met deze resultaten gaan we samen aan de slag om nieuwe preventiecampagnes en methodieken op te zetten.

Financiering
Het project euPrevent Social Norms Approach wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd met een ondersteuning van 1.065.840 euro- door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Daarnaast ontvangt het project cofinanciering en betalen projectpartners een eigen bijdrage. Het project is gestart in september 2018 en heeft een looptijd van 3 jaar.

Meer info
https://euprevent.eu/nl/sna/

logo

Hasselt onderneemt – Dienstverlening 3.0

In dit project willen we twee Hasseltse speerpunten met elkaar verbinden: ondersteunen van onze Hasseltse ondernemers enerzijds en groei van onze stad tot een slimme stad anderzijds. Het voorbije decennium is de digitale shift mondiaal definitief ingezet. In haar dienstverlening heeft onze stad al heel wat gerealiseerd. Maar het kan nog beter:

  • het achterliggend proces is nog niet mee geautomatiseerd wat de efficiëntie van de werking niet ten goede komt.
  • bestaande gedigitaliseerde producten zijn momenteel niet gelinkt aan het bestaande VlaanderenOnderneemt-platform en zullen dus aangepast moeten worden indien ze van toepassing zijn voor onze ondernemers.
  • Een ondernemer komt met verschillende stadsdiensten in aanraking. Momenteel ontbreekt het aan een dienstoverschrijdend CRM-systeem of databank waardoor kennis over onze ondernemers gefragmenteerd is en niet altijd up-to-date.

Met dit project zet de stad Hasselt verder in op het digitaliseren van haar ondernemersplatform om de administratieve last van de ondernemers te verlichten. Zo zal het aanvragen en opvolgen van de meeste vergunningen en documenten in de toekomst versneld digitaal afgehandeld worden. Dit project legt meteen ook de basis van de toekomstige digitale dienstverlening die de stad over alle domeinen wil uitrollen.

Het project is gestart op 1 januari 2020 en heeft een looptijd van 2 jaar.

Financiering
Het project wordt uitgevoerd binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's. Voor de project ontvangt de stad Hasselt 174.390 euro subsidie van EFRO en 87.195 euro Hermes subsidie van de Vlaamse Overheid. Daarnaast betaalt de stad Hasselt een eigen bijdrage.

EU
EFRO

Stimuleren van ondernemerschap bij jongeren : Pitch Please: Entrepreneurial Talent’

Het project Pitch Please: Entrepreneurial Talent’ is 1 van 12 ecosystemen in Vlaamse studentensteden gericht op het aanwakkeren van ondernemerschap bij jongeren. Het project wil jongeren de hand reiken en hen begeleiden op de weg naar intra- en entrepreneurship en samen het voor hen juiste pad vinden. De nadruk ligt hierbij op het ontdekken van persoonlijke talenten, als brug naar talenten die aansluiten bij ondernemerschap en ondernemingszin. Met de juiste informatie, begeleiding en ondersteuning vanuit het ecosysteem leren jongeren deze talenten op de juiste manier te gebruiken. Het project focust op het ontdekken en inzicht geven in talenten, deze talenten vervolgens verder te ontwikkelen en uit te diepen en uiteindelijk effectief te gebruiken, zowel voor entre- als intrapreneurship doeleinden. Dit door verdere informatie in te winnen of door effectief een onderneming op te starten. Via een online talententool krijgen jongeren inzicht in de eigen talenten.


Voor de uitvoering van dit project werkt de stad Hasselt samen met de  Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL. Het project is gestart op 1 november 2018 en heeft een looptijd van 2 jaar.

Financiering
Het project ‘Pitch Please: Entrepreneurial Talent’ wordt uitgevoerd binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. ). Dit is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's. De projectpartners ontvangen hiervoor 209.789 euro subsidie van EFRO en 157.341 euro subsidie vanuit het HERMES fonds Vlaamse Overheid. Daarnaast betalen projectpartners een eigen bijdrage.

Meer info
http://www.pitchplease.be/

EU
EFRO

Contact