Erkenning sportvereniging aanvragen

Wat

Voldoet je sportclub aan onderstaande voorwaarden en wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan is jouw sportclub een erkende Hasseltse sportvereniging. Goed nieuws want dan kom je aanmerking voor tal van subsidies:

  1. beleidssubsidie
  2. impulssubsidie
  3. investeringssubsidie
  4. grascheque

Voor wie

Hasseltse sportclub in competitief of recreatief verband

Voorwaarden

  • Je bent een vzw of feitelijke vereniging met als hoofdlocatie Hasselt.
  • Je werking vindt voornamelijk plaats in Hasselt.
  • Je organiseert minstens 1 sportactiviteit gedurende minimum 30 weken per jaar.
  • Je hebt minimum 3 bestuursleden en 20 leden.
  • Iedereen is welkom ongeacht afkomst, gender, geloofsovertuiging...
  • Je hebt een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Hoe aanvragen

Vraag je erkenning sportvereniging aan door het aanvraagformulier digitaal in te vullen en te mailen naar sport@hasselt.be. Je vraag wordt voorgelegd aan de Sportraad en het College van burgemeester en schepenen. Op basis van hun advies laten we je weten of je vraag tot erkenning wordt goedgekeurd.

Contact