Educatief aanbod voor scholen

Wat

Het stadsbestuur wilt het lokale onderwijs efficiënt ondersteunen en biedt tal van mogelijkheden aan. Je ontdekt het allemaal in onderstaande brochures. 

Educatief aanbod voor secundair onderwijs

 • Pitstop Secundair: in klasverband preventief omgaan met problematische schoolloopbanen en moeilijk hanteerbare klassituaties.
 • COACH²: spijbelproblematiek aanpakken met individuele begeleiding van leerlingen en hun ouders én de school.
 • Faalangst: faalangst van leerlingen wegwerken via naschoolse trajectbegeleiding. 
 • Expeditie H: sociale vaardigheden van leerlingen versterken via naschoolse trajectbegeleiding.
 • SHOOT: sociale vaardigheden van leerlingen versterken via naschoolse trajectbegeleiding.  
 • Bijles secundair onderwijs: bijles voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
 • Pesten op school: op klasniveau de gevaren van pestgedrag bespreken en uitleg over HoLeBi-zijn
 • Pedagogisch adviesgesprek: voor professionelen of ouders bij de Opvoedingswinkel.
 • Vormingsaanbod Opvoedingswinkel: scholen kunnen een infoavond aanvragen rond een zelfgekozen thema.
 • Drempelmeter: instrument om drempels en/of knelpunten op te sporen die ouders of leerlingen enigszins belemmeren om zich vrij te kunnen bewegen en volledig te ontplooien in de school. 
 • Trammelant: Trammelantmedewerkers van de Lijn leren aan leerlingen begrip te tonen voor de personeelsleden van De Lijn
 • Workshop “de druppel”: Michael Niclaus vertelt zijn eigen confronterende verhaal over alcohol gebruik/misbruik.
 • MobiBus: interactieve tentoonstelling rond verkeer en mobiliteit met een quiz en filmfragmenten
 • Fietscontrole: voor leerlingen die met de fiets naar school gaan.
 • Fietsgraveren: De preventiedienst komt ter plaatse en graveert gratis de fietsen van leerlingen, leerkrachten en personeel.

Educatief aanbod basisonderwijs

 • Babbeldoos: naschools traject om anderstalige kleuters Nederlands aan te leren.
 • Kas is graag op tijd in zijn klas: puzzel die ouders wilt aanmoedigen hun kleuter op tijd naar school te brengen.
 • De Woordenschat: traject tijdens de schooluren voor kleuters met taalachterstand ism een vrijwilliger en zorgleerkracht.
 • Instapje +: taalstimulering voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar en hun ouders in samenwerking met de kleuterschool.
 • Boek en spel op bezoek: lees- en spelstimulering voor kleuters van 3 tot 7 jaar en hun ouders.
 • Pitstop Basis: traject tijdens de schooluren om de weerbaarheid en zelfbeheersing van leerlingen en de klassfeer en leermogelijkheden te bevorderen.
 • Terug naar school: kinderen en hun ouders worden uitgenodigd op school om samen boeken te kaften. Scholen krijgen ondersteuning van dienst Onderwijs.
 • BaSO-activiteit: een laagdrempelig infomoment voor ouders van leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar in functie van de overgang naar het secundair onderwijs.
 • Leesondersteuning: een vrijwilliger oefent met het kind het luidop AVI-niveaulezen in een extra leesmoment op school.
 • Huiswerkbegeleiding georganiseerd door stad Hasselt: ondersteuning bij het maken van huiswerk wordt per wijk, school of individueel per leerling aangeboden. De begeleiding wordt in overleg met de school door vrijwilligers van de dienst Onderwijs uitgevoerd.
 • Leren is leuk!: Dit aanbod loopt parallel met de huiswerkbegeleiding. Kinderen die vroeg klaar zijn met het huiswerk, kunnen verder gaan met ‘leren is leuk’ waar ze spelenderwijs bepaalde vaardigheden verder ontwikkelen.
 • Pedagogisch adviesgesprek: voor professionelen of ouders bij de Opvoedingswinkel.
 • Vormingsaanbod Opvoedingswinkel: scholen kunnen een infoavond aanvragen rond een zelfgekozen thema.
 • Verkeerspark Kiewit: Kinderen tussen 6 en 12 jaar leren de verkeersregels en testen het zelf uit.
 • Dode hoekkoffer: Het materiaal van de Fietsersbond maakt de gevaren rond de dode hoek visueel voor jonge fietsers en maakt hen zo bewust van hun positie op de weg t.o.v. andere voertuigen.
 • Het grote voetgangersexamen: voor leerlingen van het 4de leerjaar.
 • Het grote fietsexamen: voor leerlingen van het 6de leerjaar.
 • De grote verkeerstoets: voor leerlingen van het 5de leerjaar.
 • Fietsgraveren: De preventiedienst komt ter plaatse en graveert gratis de fietsen van leerlingen, leerkrachten en personeel.
 • Educatief spel 'In vervoering': samen met spelbegeleiders zoeken de leerlingen naar de milieuvriendelijkste en snelste manier om een bepaalde route in de stad af te leggen.
 • Drempelmeter: De drempelmeter is een instrument om drempels en/of knelpunten op te sporen die ouders of leerlingen enigszins belemmeren om zich vrij te kunnen bewegen en volledig te ontplooien in de school.  

Educatief aanbod voorschoolse periode: 0 tot 3-jarigen

 • Boekstart: project om de leescultuur, het (voor)leesplezier en het bibliotheekbezoek van gezinnen te bevorderen.
 • Boekje 'De eerste schooldag van Milan': boekje om kindjes voor te bereiden op de eerste schooldag.
 • Woordkaartjes van Milan: kaartjes voor anderstalige peuters om nederlandstalige woordjes aan te leren die belangrijk zijn in de kleuterklas.