Stad Hasselt helpt lokale ondernemers

ma, 05/10/2020

Zelfstandige ondernemers hebben door de coronacrisis stevig in de klappen gedeeld. Daarom wil de stad Hasselt haar zelfstandige ondernemers die het momenteel moeilijk hebben op tijd bereiken. We starten in samenwerking met DYZO vzw een begeleidingstraject op maat op.

stadhuis
Deel deze pagina:

Zelfstandigen in moeilijkheden
Door de coronacrisis worden heel wat zelfstandige ondernemers gedwongen om hun zaak te sluiten. De steunmaatregelen van de hogere overheden zijn voor velen jammer genoeg niet voldoende. Daardoor komen heel wat zelfstandigen in de problemen en voor anderen dreigt dit de volgende maanden nog te gebeuren. Daarom sluit de stad een samenwerkingsovereenkomst met DYZO om zo onze handelaars hulp te bieden.

Advies op maat
DYZO staat voor ‘dynamiseren van de zelfstandige ondernemer’ en is erkend als structureel partner van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. DYZO biedt discreet en kosteloos advies en begeleiding aan zelfstandigen in moeilijkheden aan. DYZO zal een tweewekelijkse zitdag houden in ’t Scheep, namelijk op de tweede  (voormiddag) en vierde dinsdag (namiddag) van de maand. Indien er nood is, kunnen we de frequentie en de duurtijd van de zitdagen uitbreiden. Het is ook mogelijk dat DYZO langsgaat bij de ondernemers zelf.

Hoe aanvragen
Boek een afspraak of stel je vraag via info@dyzo.be of bel naar het gratis nummer 0800 111 06.

Kostprijs
De dienstverlening is kosteloos voor de ondernemers. De samenwerking wordt aangegaan voor een jaar en kan bij een positieve evaluatie worden verlengd.