Dynamisch verkeersmanagementsysteem

Dynamisch verkeersmanagementsysteem

Aanleiding

Hasselt moet bereikbaar blijven… ook met de wagen. Daarom wordt begin 2018 een dynamisch verkeersmanagementsysteem geinstalleerd. Dit systeem informeert automobilisten langs hun rijroute in real time over de reistijden, dichtstbijzijnde parkings alsook de bezettingsgraad van die parkings. Gelijktijdig worden ook de statische borden op de parkings vervangen en geüniformeerd.

Hoe werkt het?

Om de automobilist naar een parkeerplaats te leiden, wordt de binnenstad in vier delen opgedeeld: Dusart, Jessa, Blauwe Boulevard en Station. Binnen elk deel is een parkeerroute uitgestippeld waarlangs je alle parkeerterreinen binnen die zone passeert. 34 elektronische parkeer- en routeverwijsborden op en binnen de Singel verwijzen naar die routes.

De in- en uitgangen van de parkeerterreinen krijgen sensoren. Deze registreren de hoeveelheid in- en uitrijdende wagens. Bij parkings die geen in- en uitrit hebben, zoals deze onder de Sint-Truiderbrug, krijgt elke afzonderlijke parkeerplaats een sensor. 

Wanneer actief?

De betrokken aannemer heeft 175 kalenderdagen de tijd voor de installatie. In de loop van het voorjaar van 2018 zal het systeem operationeel zijn.