Op bezoek in het stadhuis, zonder je eigen huis te verlaten? Heel wat zaken kan je makkelijk regelen via je PC, tablet of smartphone, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Aanvraag toestemming dronevlucht

Wat

In de codex politieverordeningen werd opgenomen dat elke niet-recreatieve vlucht met een drone (RPAS: remotly piloted aircraft system) boven de stad moet worden gemeld aan de burgemeester via het aanmeldingsformulier dronevluchten. Vluchten met recreatieve drones worden vrijgesteld van deze meldingsplicht.

De burgemeester kan hierbij altijd voorwaarden opleggen of de vlucht verbieden wanneer de openbare orde in het gedrag komt.

Deze meldingsplicht staat los van alle andere wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Hoe aanvragen

  • Vul onderstaand digitaal formulier in.
  • De afdeling Integrale Veiligheid bekijkt je aanmelding van je niet-recreatieve drone vlucht. Indien er opmerkingen of bijzondere opgelegde voorwaarden zijn, neemt ze meteen contact met je.
  • Als er geen opmerkingen zijn, dat geldt de e-mailbevestiging als toestemming. Zorg dus dat je dit document in je bezit hebt tijdens de vlucht. Je moet deze ontvangstbevestiging namelijk op verzoek kunnen tonen aan de bevoegde politie - of stadsdiensten.
Contactgegevens van de aanvrager
Contactgegevens van de piloot
Gegevens van de drone vlucht

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact