Titel

Dossier waterschade tussen 27 mei en 26 juni insturen voor 31/01/2017

Wat

De Vlaamse regering heeft de overvloedige regenval (hagel en storm) tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen als een algemene ramp erkend. Alle 308 gemeenten uit Vlaanderen komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst, dus ook Stad Hasselt. Je kan je dossier indienen bij het het Vlaams Rampenfonds en dit ten laatste op 31 januari 2017.

Twee andere erkenningsdossiers zijn momenteel nog in voorbereiding: de schade door hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni 2016, en de overvloedige regenval op 23 juli 2016.

Procedure voor particulieren

Stel je dossier op (aard en tijdstip van de overlast, foto's, getuigenissen, bewijsmateriaal,...) en geef de geleden schade aan bij je verzekeringsmaatschappij (bv. brandverzekering). Wordt de schade niet gedekt door je eigen verzekering? Dan kan je een dossier indienen bij het Vlaams rampenfonds. Wil je weten of je beroep kan doen op het rampenfonds? Je vindt de aanvraagformulieren en meer info over de procedure op hun website.

Procedure voor landbouwers

Veel boeren hebben al een dossier ingediend voor de schade die zij hebben geleden aan hun gewassen. Hiervoor is een schattingscommissie samengesteld om de schade te gaan vaststellen (aan de hand van een proces-verbaal). Deze boeren dienen na de publicatie van het erkenningsbesluit hun dossier enkel nog aan te vullen met bewijzen (foto’s, facturen, …). Meer info vind je op de website