Dossier 'Verkeer in goede banen'

Iedereen wil in Hasselt zijn, en dat merk je ook aan het verkeer. Alle Hasselaren samen bezitten heel wat wagens en dat aantal groeit jaarlijks. Tel daarbij ook nog eens de wagens van buiten de stad en je snapt dat het een uitdaging is om al dat verkeer in goede banen te leiden. Daarom neemt de stad deze maand een nieuw verkeersmanagementsysteem in gebruik. Maar ook als je je te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer verplaatst, word je niet aan je lot overgelaten.
Iedereen wil in Hasselt zijn, en dat merk je ook aan het verkeer. Alle Hasselaren samen bezitten heel wat wagens en dat aantal groeit jaarlijks. Tel daarbij ook nog eens de wagens van buiten de stad en je snapt dat het een uitdaging is om al dat verkeer in goede banen te leiden. Daarom neemt de stad deze maand een nieuw verkeersmanagementsysteem in gebruik. Maar ook als je je te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer verplaatst, word je niet aan je lot overgelaten.

Nieuw verkeersmanagementsysteem

verkeersmanagementsysteem

Vanaf eind april leiden 35 grote ledborden je richting de juiste parking in het stadscentrum. Op de borden zie je 'realtime' informatie over de beschikbare parkeerplaatsen en of er vertraging is op de route. Met dit systeem zal het zoekverkeer van autobestuurders die speuren naar een parkeerplaats bovendien drastisch verminderen. Het komt de leefbaarheid in de woonwijken ook ten goede. Vanaf de grote ring kies je voor één van de vier parkeerroutes: Jessa, Kanaalkom, Station of Dusart (Lees meer).
En hoe geraakt de stad precies aan al die realtime data? Bij de lancering van het verkeersmanagementsysteem zijn 21 (ondergronsde, bovengrondse en dag-) parkings aangesloten. De meeste parkings werden voorzien van detectielussen aan de in- en uit- ritten, zodat we perfect kunnen zien hoeveel auto’s er geparkeerd staan. Op de parkings waar de verkeerssituatie complexer is, zijn parkeersensoren op elke individuele parkeerplaats geïnstalleerd, om te detecteren of de plaats bezet of vrij is.

Parkeercomfort voor bewoners

Wil je geen gebruik maken van de parkings, maar op straat parkeren? Dat kan, maar als je geen parkeervergunning hebt, dan kies je het best voor een randparking. Wagens zonder zo’n vergunning willen we zoveel mogelijk doorverwijzen naar één van de gratis park&ride (P+R) terreinen aan de rand van de stad, waar bussen en deelfietsen je naar het centrum brengen. Wie toch dichterbij wil parkeren, kan dit goedkoop op één van de parkeerterreinen op wandelafstand of in één van de ondergrondse parkings. De tariefkeuze op straat is heel bewust, we willen de parkeerplaatsen op straat zoveel mogelijk voor bewoners vrijwaren.

De eerdere uitbreiding van de betaalzones zorgde al voor een duidelijke verhoging van het parkeercomfort van de bewoners binnen de grote ring. Betalen ontmoedigt bezoekers, maar er blijft nog ruimte voor verbetering. Zeker omdat binnen de grote ring in totaal 19.227 wagens een parkeervergunning hebben. Dat zijn er heel veel. We blijven daarom op zoek naar alternatieven om ervoor te zorgen dat iedereen  in de buurt van zijn thuis een plek vindt. In Runkst worden er bijvoorbeeld op verschillende plaatsen, waar de parkeerdruk hoog ligt op de openbare weg, parkings voorzien exclusief voor wagens met een bewonerskaart. Op dit moment loopt er ook een onderzoek rond autodelen en het inzetten van privéterreinen, zoals parkings van scholen en bedrijven, als parking. Bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend. De bedoeling is om lege plaatsen aan bewoners te verhuren aan een bescheiden tarief.

STOP-principe

verkeer

Door de introductie van het verkeersmanagementsysteem lijkt het misschien alsof de auto primeert in onze stad. Maar het tegendeel is waar! Het stadsbestuur blijft trouw aan het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar stappen (S), dan trappen (T), vervolgens openbaar vervoer (O) en dan pas naar personenwagens (P) gaat.

De auto is het meest gebruikte vervoermiddel voor bezoekers om naar de stad te komen, en dit zet ons wegennet en ruimte onder druk. Met het verkeersmanagementsysteem zullen de wegen en parkings beter benut worden. Zo komt er ruimte vrij die door fietsers, voetgangers of bussen benut kan worden. We blijven dus zeker het fietsen, autodelen en openbaar vervoer aanmoedigen.
Alle jonge Hasselaren krijgen tussen hun 6de en 19de verjaardag een busabonnement van de stad. Ze kunnen het gebruiken op het recent vernieuwde H-net en alle andere bussen. Ook het station krijgt de komende jaren de broodnodige aandacht van de NMBS en Infrabel. Zij voorzien een budget van zo’n 17 miljoen euro om het station te renoveren. De belangrijkste werkzaamheden starten pas volgend jaar, maar nu al wordt de toegang in Runkst aangepakt. Autodelen vind je via Cambio terug op negen plaatsen binnen en net buiten de kleine ring. Er loopt momenteel een onderzoek om uit te breiden naar de wijken Kermt, Kuringen en Banneux.

Veilige fietscorridors

Het fietsactieplan blijft volop in uitvoering. Naast de bestaande fietsstraat die van oost naar west loopt,  komt er voor de zomer binnen de kleine ring ook een noord-zuidas bij. Ook vanuit de wijken en deelgemeentes worden veilige fietscorridors gecreëerd, door de Spoorwegstraat, de Boomkensstraat en een deel van de Kunstlaan aan de fietsers te geven. Via deze fietsstraten kan je veilig en comfortabel richting binnenstad pendelen. Dat doen nu al heel veel Hasselaren. Met deze uitbreiding willen we dat aantal verhogen. Onze ambitie is het fietsverkeer de komende 3 jaar met 10 procent te doen toenemen.

Dat het aantal fietsers nu al toeneemt, merk je ook aan de populariteit van de fietstrommels. De 12 exemplaren die vorig jaar geplaatst werden, zijn één voor één volzet. Dit jaar komen er binnen de grote ring nog 20 exemplaren bij, zodat fietsers met weinig plaats hun stalen ros veilig kunnen stallen.

Verder blijft de stad openbaar domein verbeteren, om het de fietsers zo aangenaam mogelijk te ma ken. De focus ligt momenteel op de fietsvriendelijke kleine ring, waar de stad samen met het Agentschap Wegen en Verkeer het komende jaar verschillende pijnpunten zal wegwerken. Samen met de fietsambassadeurs werden de ‘missing links’ in kaart gebracht. In de toekomst wordt de lus rond de kleine ring aan de binnenkant ononderbroken. Je kan er voortaan dus ongehinderd doorfietsen. En je bent er beter zichtbaar voor gemotoriseerd verkeer. Verschillende kasseistroken, zoals aan het Van Veldekeplein, maken plaats voor comfortabele verhardingen.

Participatietraject

Ben je het eens met al het voorgaande? Mobiliteit is alleszins een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. De stad vindt ook jouw mening belangrijk en organiseert daarom inspraakmomenten. Dat gebeurt op plekken waar de mobiliteitsdruk hoog ligt of de mobiliteitssituatie in de nabije toekomst verandert. Voor het fietsbeleid werkt ze voor dit participatieproject samen met een gemotiveerde groep fietsambassadeurs. Momenteel neemt de stad in de wijk Heilig Hart, Godsheide, Kuringen-Centrum en Kuringen-Heide samen met de bewoners het verkeer onder de loep.

Heb je zelf een melding of vraag over een mobiliteitskwestie in je straat of misschien over je pendelroute? Dat kan steeds online via de stadswebsite. Jaarlijks behandelt de dienst Mobiliteit meer dan 1.000 van die meldingen. Jammer genoeg is het niet mogelijk om alle vragen en meldingen even snel te behandelen. Meldingen waaruit blijkt dat de veiligheid van de weggebruiker in gevaar is, krijgen sowieso onze hoogste prioriteit. Maar ook ‘kleine’ meldingen zoals glasscherven op een fietspad worden snel aangepakt, samen met de dienst Handhaving en onze Uitvoeringsdiensten. Alle andere vragen worden in een mobiliteitscommissie voorgelegd en besproken. Soms is verder onderzoek nodig, zoals snelheidsmetingen, of is er nood aan een grote ingreep aan de weginfrastructuur. Dat zijn dossiers die wel enkele maanden en soms zelfs langer in beslag kunnen nemen. Meldingen zijn sowieso goud waard, het is voor ons niet mogelijk om op de hoogte te zijn van álle problemen op de baan. We zijn erg dankbaar voor deze voelsprieten in onze stad.