Dorpsstraat & Minderbroedersstraat

Bij het gasincident in de Minderbroedersstraat geraakten een aantal nutsleidingen in de nabije omgeving en ook de riolering van de Dorpsstraat deels beschadigd. Samen met de nutsmaatschappijen vernieuwen we daarom voor de zomer alle leidingen in en rondom de Minderbroedersstraat. Ook de riolering onder de Dorpsstraat, tussen de kleine ring en de Isabellastraat, wordt integraal vervangen. Dit deel van de Dorpsstraat krijgt aansluitend een nieuwe inrichting op één niveau, met een rijweg uit beton en stoepen uit gezaagde kassei.

Update 14/07/21: Dorpsstraat niet volledig klaar voor bouwverlof

De laatste rechte lijn richting het einde van de werken in de Dorpsstraat is ingezet. De betonnen rijweg is klaar en momenteel legt de aannemer de stoepen aan. Deze kasseiwerken hadden we graag voor het bouwverlof van onze aannemer (16 juli tot 8 augustus) afgerond. Maar de slechte weersomstandigheden beslisten daar anders over. Het leggen en inwassen van kasseien kan enkel bij voldoende droog weer. Hierdoor geraakt onze aannemer jammer genoeg nog niet helemaal klaar en wordt ook na het bouwverlof verder gewerkt. De Dorpsstraat en het kruispunt Dorpsstraat x Isabellastraat blijven afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tot de straat is afgewerkt en de nieuwe bestrating voldoende is uitgehard.

Fase 3 en 4

Momenteel leggen de nutsmaatschappijen nieuwe nutsleidingen in de Dorpsstraat tussen de Kleine Ring en de Isabellastraat. Dit werk duurt nog tot het eind van de maand mei. Dan start een aannemer in opdracht van de stad met het vernieuwen van de bestrating in dit gedeelte van de Dorpsstraat. Ook het kruispunt Dorpsstraat x Isabellastraat x Minderbroedersstraat wordt mee heraangelegd. Op 25 mei 2021 verwijdert de aannemer de oude bestrating op het kruispunt. Dan is er tot het einde van de uithardingstijd van de nieuwe bestrating (half augustus) geen verkeer mogelijk.

Gedurende deze periode gelden volgende verkeerswijzigingen:

 • Bewoners van de Isabellastraat en Gasthuisstraat bereiken hun woning via het verbindingsplein. We stellen de Isabellastraat langs deze zijde open in twee rijrichtingen, doodlopend aan de werken (A op kaart).
 • Bewoners van de Minderbroedersstraat bereiken hun woning via de Demerstraat. We stellen de Minderbroedersstraat langs deze zijde open in twee rijrichtingen, doodlopend aan de werken (B op kaart).
 • De Dokter Willemsstraat sluiten we ter hoogte van de Lombaardstraat af voor doorgaand verkeer. Dit verkeer wordt omgeleid via de Lombaardstraat, Zwanestraat en Kapelstraat. Om dit mogelijk te maken draaien we de rijrichting van de Lombaardstraat om en zal de Zwanestraat enkel doorrijdbaar zijn van de Lombaardstraat richting de Kapelstraat (C op kaart). Ook de Schrijnwerkersstraat zal via deze route enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer.
 • Bewoners van het einde van de Dokter Willemsstraat en Dorpsstraat mogen wel voorbij de afsluiting ter hoogte van de Lombaardstraat. We stellen hiervoor het laatste stukje van de Dokter Willemsstraat open in twee rijrichtingen, doodlopend aan de werken (D op kaart).

In de Minderbroedersstraat legden de nutsmaatschappijen onder de stoepen nieuwe nutsleidingen aan. De opgebroken delen werden tijdelijk opgevuld met steenslag. Vanaf 31 mei 2021 sluiten de nutsmaatschappijen de omliggende woningen en handelspanden aan op deze nieuwe leidingen. Aansluitend worden de stoepen in hun originele staat hersteld. In totaal duurt dit werk ongeveer één week. Verkeer kan gedurende deze werken steeds door de straat.

Dorpsstraat-Minderbroedersstraat

Fase 2: Afgerond

 • Op 12 april 2021 start een aannemer in opdracht van Fluvius met de aanleg van nieuwe riolering in de Dorpsstraat tussen de kleine ring en de Isabellastraat. Over de hele werfzone wordt de bestrating opgebroken. Dan kan er geen gemotoriseerd verkeer meer door tot het einde van augustus. Plaatselijk is een omleiding voorzien. Voetgangers en fietsers kunnen wel steeds doorheen de werfzone.
 • De huisvuilwagen kan ook de straat niet in. Wie binnen de werfzone woont of werkt vragen we om huisvuil aan het begin of einde van de straat voor ophaling aan te bieden.
 • De rioleringswerken nemen zo’n vier weken in beslag.

Fase 1: Afgerond

 • Van 22/02 tot en met  28/02 legt Fluvius tijdelijke nutsleidingen aan in de Minderbroedersstraat. Om dit werk mogelijk te maken sluiten ze de straat tijdens de werkuren (9 tot 16.30 uur) af voor gemotoriseerd verkeer
 • Van 2/03 tot en met 12/03 voert Fluvius dezelfde werken uit op het kruispunt Isabellastraat x Dorpsstraat. Hiervoor sluiten ze het kruispunt tijdens de werkuren (9 tot 16.30 uur) af voor gemotoriseerd verkeer. De Minderbroedersstraat is dan opnieuw bereikbaar. Bewoners van de Isabellastraat kunnen hun woning bereiken via de Kattegatstraat en wegrijden via de Gasthuisstraat. De Isabellastraat zelf is dus toegankelijk in twee richtingen, doodlopend aan de werken.
 • Van 8/03 tot en met 5/04 werkt Fluvius tussen Dorpsstraat nummer 29 en kruispunt Isabellastraat x Dorpsstraat. Om dit werk mogelijk te maken sluiten ze de straat tijdens de werkuren (9 tot 16.30 uur) af voor gemotoriseerd verkeer.
 • Tussen 15/03 en 2/04 verbindt Fluvius de huisaansluitingen met de tijdelijke leidingen. Dan kan er plaatselijk hinder zijn.

Inloopmoment

Omwille van de coronarichtlijnen is een infomoment in grote groep over deze werken niet mogelijk. Toch vonden we het belangrijk de omwonenden zo persoonlijk mogelijk te informeren. Daarom organiseerden we op donderdag 4 maart 2021 enkele kleinere infomoment. Toen werd volgende presentatie gegeven:

Contact