Benieuwd welke jobs wij in aanbieding hebben? Ontvang ze 2x per maand rechtstreeks in je mailbox.

Directeur Stedelijk Conservatorium voor Muziek Woord en Dans Hasselt (verlenging)

Jouw uitdagingen

Als artistiek-pedagogisch directeur van het Conservatorium voor Muziek Woord en Dans ben je samen met je collega-directeurs verantwoordelijk voor de algemene artistieke, pedagogische en administratieve leiding van de instellingen deeltijds kunstonderwijs van de Stad Hasselt. Het team van directeurs bestaat uit een directeur Kunstencampus die de overkoepelende visie tussen beiden instellingen bewaakt en de collega artistiek-pedagogisch directeur van de Academie voor Schone Kunsten. Je houdt hierbij steeds  de ontplooiingskansen van de leerlingen voor ogen. Het artistiek-pedagogisch project, dat voortdurend oog heeft voor vernieuwing, is de voornaamste leidraad bij het vertalen van doelstellingen in concrete acties en initiatieven.  Je werkt inspirerend en motiverend naar collega’s leerlingen en leerkrachten. 


Wat zijn de belangrijkste uitdagingen van de artistiek-pedagogisch directeur? 

 • Wat is het artistiek pedagogisch project van het Conservatorium?
 • Welke richtingen richten het Conservatorium in het kader van het artistiek pedagogisch project en hoe organiseren we die? 
 • Hoe vertaal ik het artistiek-pedagogisch project van het Conservatorium in een goed gestructureerd pedagogisch werkingskader (leerlijnen, leerplannen en evaluatie)?
 • Hoe organiseert het Conservatorium de klasgroepen en lesroosters?
 • Hoe zetten we het lestijden, uren- en puntenpakket in? 
 • Hoe zorg ik voor pedagogische kwaliteitsbewaking en efficiënte navorming van personeel?
 • Hoe organiseren we diverse schoolprojecten, in lijn met de visie op de Kunstencampus?
 • Hoe organiseren we een goed personeelsbeleid op vlak van selectie, aanvangsbegeleiding, coaching en ontwikkeling, evaluatie?
 • Hoe organiseren we een goede ondersteuning van leerlingen en een aangenaam leef- en leerklimaat?
   

 

Jouw talenten

 • Je bent een goede coach en people manager – je beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers te inspireren, te coachen en aan te sturen.
 • Je legt de nodige overtuigingskracht aan de dag om anderen te enthousiasmeren en aan te moedigen om zich in te zetten.
 • Deeltijds Kunstonderwijs is jouw passie, artistieke ervaring is een troef
 • Je weet visie te ontwikkelen en beslissingen te onderbouwen op basis van een brede contextanalyse.
 • Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen om doelstellingen te realiseren.
 • Je hebt sterke organisatorische en planningsvaardigheden.
 • Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.
 • Je bent vlot in het leggen, opbouwen en onderhouden van contacten met externen.
 • Je bent een ondernemer – geen uitdaging is voor jou te groot.
 • Je houdt ervan creatieve oplossingen te zoeken voor problemen.
 • Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen om doelstellingen te realiseren.

Wat verwachten we van jou? 

 • Leidinggeven: je kan medewerkers aansturen en motiveren. Zo stimuleer je hen tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling.
 • Moedig: je durft innoverend op te treden. Dat doe je zowel op het vlak van visie als op het vlak van inzet van tools.  
 • Transparant: je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en je stimuleert communicatie, zodat het beleid, de medewerkers en leerlingen en ouders goed geïnformeerd en betrokken zijn.
 • (Zelf)kritisch: je neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en stuurt dit bij waar nodig
 • Samenwerken: je bent een bruggenbouwer en weet anderen te inspireren om een gezamenlijk resultaat te bereiken
 • Klantgericht: je bewaakt een uniforme, klantvriendelijke, kwalitatieve dienstverlening binnen vastgelegde termijnen en volgens intern opgestelde richtlijnen
 • Doelgericht: je maakt concrete afspraken met alle betrokkenen gericht op het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en weet hierbij het overzicht op het geheel te bewaren. Je werkt vanuit een helicopterview die je vervolgens vertaalt naar een hands-on aanpak met een kwalitatief eindproduct voor ogen.
 • Innovatie : je bent op de hoogte van de nieuwe tendensen, ontwikkelingen en mogelijke middelen in het kunstonderwijs. Je kan daaruit goede keuzes maken om de academie gericht te positioneren. 
   

Selectievoorwaarden

 • Houder zijn van de bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van directeur in het deeltijds kunstonderwijs muziek, woord en dans voor een instelling  met een 4de graad, zoals vastgesteld door de Vlaamse regering. Je kan dit opzoeken op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.
 • Als laatste geen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben verkregen. Indien het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn;
 • Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet rechtspositie van 27 maart 1991;
 • De betrekking in hoofdambt uitoefenen op het moment van vaste benoeming;
 • Beantwoorden aan het profiel van Profiel artistiek-pedagogisch directeur Stedelijk Conservatorium voor Muziek Woord en Dans Hasselt;
 • Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat-directeurs of beginnende directeurs of gevorderden bij OVSG (AVSG) kunnen voorleggen, uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming;
 • De aanstelling gebeurt halftijds in het ambt van directeur DKO muziek, woord, dans voor een instelling met een 4de graad en halftijds in coördinatie-uren (met onderliggend vak, ambt van leraar en 4de graad).
 • De aanstelling in het ambt van directeur gebeurt op proef. Aan het einde van het tweede volledige schooljaar wordt de directeur na een gunstige beoordeling in vast dienstverband benoemd op 1 september van het daaropvolgende schooljaar.

Hoe solliciteren

Ben je geboeid door deze vacature? Solliciteren kan tot en met 31 juli 2020 via jobs@hasselt.be.  

Je sollicitatie bestaat uit: 

 • Een motivering voor je kandidatuur
 • Een gedetailleerd curriculum vitae 
 • Een afschrift van het gevraagde diploma.

Je ontvangt steeds per mail een bevestiging van je sollicitatie. We houden je daarna per mail op de hoogte over het verdere verloop van de selectieprocedure. 
 

Het selectietraject

 • Een CV-screening, enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie en die aan de voorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor de selectie. 
 • Verkennend gesprek: 20 à 30 minuten met de selectiejury, waarbij we dieper ingaan op CV, motivatie, competenties en de kernwaarden van de organisatie (geschikt / ongeschikt). Deze gaan onder voorbehoud door op 20 en 21 augustus 2020.
 • Development center met potentieel-inschatting (geschikt/ongeschikt). Deze zal doorgaan tussen 24 en 27 augustus.
 • Jury-presentatie : een case presenteren, ingaan op resultaten van 2 voorgaande stappen (geschikt/ongeschikt). Deze gesprekken gaan door op 28 augustus 2020.

Om als geslaagd te worden beschouwd in de selectieprocedure, dienen de kandidaten over het geheel van de proeven steeds geschikt te worden bevonden. De jury motiveert zijn eindrangschikking inhoudelijk. Deze motivatie rechtvaardigt de volgorde van de kandidaten ook bij gelijke kwalificatie. 
De selectieprocedure resulteert in een lijst van geslaagde kandidaten. De duur van deze wervingsreserve bedraagt 3 jaar. 
 

Vacaturedetails

Ontdek meer

Bekijk alle vacatures

Blijf op de hoogte en ontdek als eerste interessante jobaanbiedingen.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 2x per maand alle vacatures rechtstreeks in je mailbox.