Benieuwd welke jobs wij in aanbieding hebben? Ontvang ze 2x per maand rechtstreeks in je mailbox.

Directeur Basisonderwijs - verlenging

Jouw uitdagingen

De scholengemeenschap stedelijke basisscholen Hasselt biedt kwaliteitsvol onderwijs aan in Hasselt.  

De directeur basisonderwijs staat in voor de realisatie van dit kwaliteitsvol onderwijs binnen één van de vijf scholen. Naast de invulling van één vacature leggen we ook een wervingsreserve aan voor 2 jaar.

Waar kom je terecht binnen onze organisatie? 

Als directeur basisonderwijs ben je verantwoordelijk voor één van de vijf basisscholen. Je zit op regelmatige basis samen met jouw collega-directies en rapporteert aan het diensthoofd onderwijs.

 • Je geeft samen met het team vorm aan het pedagogisch project van stedelijk onderwijs Hasselt met een schooleigen visie en concretiseert die visie in concrete acties/initiatieven op korte en langere termijn.
 • Je stuurt een team van medewerkers aan met het oog op het realiseren van de schooldoelstellingen. Je coacht en ondersteunt medewerkers in hun functioneren.
 • Je geeft richting en vorm aan een krachtige leer- en werkomgeving voor leerlingen en het hele schoolteam. 
 • Je zorgt voor de goede dagelijkse schoolwerking en vlotte organisatie.
 • Je verzorgt de heldere communicatie met en tussen de leden van het schoolteam. 
 • Je participeert samen met de andere directies aan structurele overlegmomenten op onderwijsniveau.
 • Je zorgt voor een duidelijke link en nauwe contacten tussen de school en de buurt(bewoners)
 • Je bouwt een netwerk uit met relevante interne en externe partners.
 • Je blijft jezelf professioneel ontwikkelen en volgt pedagogisch-didactische evoluties binnen onderwijs op.

Jouw talenten

 • Je bent een goede coach en people manager – je beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers te inspireren, te coachen en aan te sturen.
 • Je legt de nodige overtuigingskracht aan de dag om anderen te enthousiasmeren en aan te moedigen om zich in te zetten.
 • Onderwijs is jouw passie en je krijgt energie van zowel de contacten met kinderen als ouders, leerkrachten en andere medewerkers.
 • Je weet visie te ontwikkelen en beslissingen te onderbouwen op basis van een brede contextanalyse.
 • Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen om doelstellingen te realiseren.
 • Je hebt sterke organisatorische en planningsvaardigheden.
 • Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.
 • Je bent vlot in het leggen, opbouwen en onderhouden van contacten met externen.
 • Je bent een ondernemer – geen uitdaging is voor jou te groot
 • Je houdt ervan creatieve oplossingen te zoeken voor problemen.
 • Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen om doelstellingen te realiseren.
Directeur Basisonderwijs

Wat verwachten we van jou?

 • Leidinggeven: je kan medewerkers aansturen en motiveren. Zo stimuleer je hen tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling.
 • Moedig: je durft innoverend op te treden. Dat doe je zowel op het vlak van visie als op het vlak van inzet van instrumenten.  
 • Transparant: je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en je stimuleert communicatie, zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.
 • (Zelf)kritisch: je neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en stuurt dit bij waar nodig
 • Samenwerken: je bent een bruggenbouwer en weet anderen te inspireren om een gezamenlijk resultaat te bereiken
 • Klantgericht: je bewaakt een uniforme, klantvriendelijke, kwalitatieve dienstverlening binnen vastgelegde termijnen en volgens intern opgestelde richtlijnen
 • Doelgericht: je maakt concrete afspraken met alle betrokkenen gericht op het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en weet hierbij het overzicht op het geheel te bewaren.
 • Innovatie : je bent op de hoogte van de nieuwe tendensen, ontwikkelingen en middelen in het onderwijs. Je kan daaruit goede keuzes maken om de school/de scholengemeenschap gericht te positioneren. 

Voorwaarden?

 1. Ervaring in het onderwijs in één van de wervings-, selectie- of bevorderingsambten strekt tot aanbeveling;
 2. Houder zijn van een bekwaamheidsbewijs van ten minste professionele bachelor (PBA) + een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB);
 3. Relevante leidinggevende ervaring;
 4. Als laatste geen evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” hebben verkregen. Indien het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn;
 5. Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet rechtspositie van 27 maart 1991;
 6. De betrekking in hoofdambt uitoefenen op het moment van vaste benoeming;
 7. Beantwoorden aan het profiel van directeur basisonderwijs;
 8. Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat-directeurs of beginnende directeurs of gevorderden bij OVSG (AVSG) kunnen voorleggen, uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming;
 9. De aanstelling gebeurt op proef. Na het einde van het tweede volledige schooljaar wordt de directeur na een gunstige beoordeling in vast dienstverband benoemd op 1 september van het daaropvolgende schooljaar.
   

Hoe solliciteren

Ben je geboeid door deze vacature?

Je sollicitatie moet ten laatste op 26 januari 2020 per mail toekomen bij de Stad Hasselt – team HR op jobs@hasselt.be met de vermelding Directeur Basisonderwijs - NAAM + VOORNAAM.

Je sollicitatie bestaat uit: 
-    Een motivering voor je kandidatuur waarmee je je HR skills van meet af aan duidelijk maakt;
-    Een gedetailleerd curriculum vitae met duidelijke vermelding van je relevante beroepservaring;
-    Een afschrift van het vereiste diploma.

Je ontvangt steeds per mail een bevestiging van je sollicitatie. We houden je daarna per mail op de hoogte over het verdere verloop van de selectieprocedure. 

Het selectietraject

 • Een CV-screening, enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie en aan de voorwaarden wordt voldaan, worden uitgenodigd voor de selectie. 
 • Verkennend gesprek : 20 à 30 minuten met de selectiejury, waarbij we dieper ingaan op CV, motivatie, competenties en de kernwaarde van de organisatie (geschikt / ongeschikt). Deze gaan door op 28 en 29 januari 2020.
 • Development center met potentieel-inschatting gaan door in de week van 3 februari 2020.
 • Jury-presentatie : een case presenteren en een uitgebreid interview waar we ingaan op resultaten van 2 voorgaande stappen (geschikt/ongeschikt). Dit gaat door op 18 en 25 februari 2020.

Om als geslaagd te worden beschouwd in de selectieprocedure, dienen de kandidaten over het geheel van de proeven steeds geschikt te worden bevonden. De jury motiveert zijn eindrangschikking inhoudelijk. Deze motivatie rechtvaardigt de volgorde van de kandidaten ook bij gelijke kwalificatie. 

De selectieprocedure resulteert in een lijst van geslaagde kandidaten. De duur van deze aanwervingsreserve bedraagt 2 jaar.
 

Vacaturedetails

 • Type functie: Contractueel 
 • Tewerkstelling: Voltijds 
 • Min € 3687,6 bruto/maand en max € 5523.03 bruto/maand 
 • Zie voorwaarden
 • Dienst: Onderwijs
 • Locatie: Kuringen
 • Einddatum vacature: 26/01/2020
 • Extra voordelen

Naam recruiter + gegevens: Sigrid Baeyens (011-23 90 49 of 0479 21 73 34) of via sigrid.baeyens@hasselt.be. Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je bij Wendy Gettemans terecht via wendy.gettemans@hasselt.be

Ontdek meer

Bekijk alle vacatures

Blijf op de hoogte en ontdek als eerste interessante jobaanbiedingen.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 2x per maand alle vacatures rechtstreeks in je mailbox.

Contact