Digitaal ondernemen

Ter bevordering van het ondernemersvriendelijke klimaat in Hasselt zet het stadsbestuur vol in op de digitalisering van haar dienstverlening aan ondernemers gaande van zelfstandigen, KMO’s tot de grote ondernemingen. Zo streven we naar een digitaal ondernemersloket én een ondernemersdatabank met focus op:

  • Gerichte communicatie in 2 richtingen
  • Het digitaliseren van vergunningsaanvragen voor een vlotte en snelle verwerking.
  • Het verlagen van administratieve last voor ondernemers.

Ontdek meer over

Digitaal ondernemersloket       Ondernemersdatabank

Stel je kandidaat kerngroep        Hasselt onderneemt: dienstverlening 3.0

Digitaal ondernemersloket

Bespaar tijd en ontvang relevante info rechtstreeks via het ondernemersloket. Het is onze ambitie om van het ondernemersloket de centrale tool voor alle lokale ondernemers te maken.

Weldra starten we met een digitaal ondernemersloket. Zodra deze toepassing klaar is, nodigen wij alle Hasseltse ondernemers uit zich hiervoor aan te melden. Meld je eenvoudig aan met je ondernemersprofiel. In het loket heb je volgende mogelijkheden:   

  • Het beheer van je bedrijfsgegevens (mogelijkheid om je gekende gegevens te corrigeren en/of aan te vullen)
  • Toegang tot gerichte en relevante informatie, op maat van je onderneming (subsidies, initiatieven, samenwerking, evenementen, wegenwerken…)
  • De mogelijkheid om informatie aan het stadsbestuur te bezorgen (vragen, meldingen, mening geven)
  • De mogelijkheid om vergunningsaanvragen op te starten
  • De mogelijkheid statussen van lopende aanvragen op te vragen
  • Toegang tot het Vlaamse e-loket voor ondernemers

Bij een vlotte digitale dienstverlening hoort een goede digitale communicatie.

Om onze communicatie efficiënt en doelgericht te laten verlopen, heeft de stad juiste en actuele contactgegevens nodig van één of meerdere contactpersonen binnen je onderneming of organisatie. Dit moet niet noodzakelijk de zaakvoerder, CEO, beheerder of manager zijn maar iemand die de informatie verder kan leiden naar de gepaste interne persoon en/of kan reageren en ageren op de communicatie.

Ja, ik doe mee. Klik hier om je gegevens toe te voegen.

Jij beslist zelf voor welke doeleinden we met je mogen communiceren. Daar niet iedereen over alles wenst geïnformeerd te worden, kan je aangeven voor welke doeleinden we rechtstreeks mogen communiceren. Deze instellingen kan je beheren en aanpassen in het digitaal ondernemersloket.

Ondernemersdatabank

Verspreid over de verschillende stadsdiensten zijn er heel wat gegevens aanwezig van onze lokale ondernemers. Met de ondernemersdatabank worden deze gegevensbronnen gekoppeld en centraal beschikbaar gesteld aan de bevoegde diensten voor een vlottere dienstverlening aan onze ondernemers. Uiteraard met de nodige aandacht voor de digitale veiligheid en een GDPR verantwoord gebruik ervan.

 

Kerngroepen

Samen met de ondernemers voor de ondernemers

Het ambitiepeil van de stad Hasselt met het digitale ondernemersloket ligt hoog. Om er een voor onze ondernemers nuttig werkmiddel van te maken is de inbreng van diezelfde ondernemer onontbeerlijk. Daar het Hasseltse ondernemerslandschap zo divers is, worden aan de hand van een aantal criteria persona’s ontwikkeld. Denk daarbij aan een persona voor horeca, grote bedrijven, detailhandel, KMO op industriezone, ondernemer in de binnenstad, zorgsector ... De taak van de kerngroep is om in samenwerking met de dienst economie de digitale dienstverlening voor dat persona mee vorm te geven. Waar liggen de noden en wensen van dat persona? Wat is goed en wat kan beter? Alsook nieuwe ontwikkelingen evalueren, testen en feedback geven. Een kerngroep bestaat idealiter uit 5 tot 10 vertegenwoordigers van dat persona.

Hasselt onderneemt: dienstverlening 3.0

Hasseltonderneemt

Contact