Dienst Vergunningen (Ruimtelijke Ordening)

Toelichting omgevingsvergunning :

De omgevingsvergunning vervangt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten, evenals de vergunning voor vegetatiewijzigingen. Ook de procedure voor meldingsplichtige handelingen is voortaan opgenomen in het Omgevingsvergunningsdecreet.

Procedure