Titel

Demer krijgt hoofdrol in vernieuwd Kapermolenpark

Begin volgend jaar start de aanleg van het ambitieuze visieplan voor het vernieuwde Kapermolenpark. In die visie is een hoofdrol weggelegd voor de Demer. Die wordt een integraal onderdeel van het park. Verder is er voor elk wat wils in het multifunctionele park.
Begin volgend jaar start de aanleg van het ambitieuze visieplan voor het vernieuwde Kapermolenpark. In die visie is een hoofdrol weggelegd voor de Demer. Die wordt een integraal onderdeel van het park. Verder is er voor elk wat wils in het multifunctionele park.

De speerpunten van het ontwerp

kapermolen

Het Kapermolenpark kent vandaag heel wat verschillende functies die elk afzonderlijk wel vlot werken, maar ze missen samenhang. De stad wil een gevarieerd en een aantrekkelijk park creëren, een park dat uitnodigt en er voor iedereen is. Om dit te realiseren ging de stad te rade bij haar inwoners. Via een online platform kon iedereen zijn of haar ideeën voor het vernieuwde Kapermolenpark posten. Met op korte tijd 1.600 unieke bezoekers, 370 geregistreerde gebruikers, 105 ideeën en 1.524 stemmen bleek dit een aanpak die de Hasselaar wel kon smaken. Alle verzamelde input verwerkte het Tongerse tuin- en landschapsarchitectenbureau Burolandschap tot een visieschets met verschillende speerpunten.

 

 • Demer krijgt de hoofdrol

Momenteel bestaat er geen connectie tussen het park en de rivier. De Demer loopt nu net buiten het park, je kan hem zelfs zelden zien omdat hij wordt afgeschermd door rijen bomen. Binnen het vernieuwde ontwerp speelt de Demer de hoofdrol in het park. Door plaatselijk de zuidelijke oeverzone af te graven, ontstaat een ruimte die op een gelijk niveau als het waterpeil van de Demer komt te liggen. Deze waterrijke zone wordt aangelegd ter hoogte van de huidige vijver. 

 • Speel-as

In het verlengde van de waterrijke zone wordt een rechtlijnige speel-as aangelegd met aan beide kanten diverse speelzones voor verschillende leeftijdsgroepen. Tussen deze speelzones komt er beplanting die de rechtlijnige en strak afgebakende speelpleinen accentueert. De speelzones voor de allerkleinsten krijgen een plaats nabij de cafetaria van het openluchtzwembad. Zo kunnen ouders een oogje in het zeil houden vanop het terras. In de richting van de waterrijke zone worden de speelterreinen meer avontuurlijk en geschikt voor de oudere leeftijdscategorieën. 

 • Sportpark met Finse piste

De concentratie van sporters leidt tot een leuke wisselwerking en geeft voornamelijk in de avonduren en tijdens het weekend een gezellige sfeer in het park. De Finse looppiste blijft uiteraard behouden en wordt uitgebreid in de richting van de heemtuin en in de richting van de ‘Bloso’-terreinen. 

 • Centraal uitkijkpunt

Centraal in het park voorziet het plan als landmark een uitkijkpunt. Deze heuvel, die uitgerust wordt met zitelementen, biedt op de top mooie vergezichten. De zijkant kan als amfitheater gebruikt worden met uitzicht op de naastliggende evenementenweide. 

 • Campuspark

Het park moet op termijn ook meer aansluiting vinden met de nabije omgeving en de schoolcampussen. Het visieplan voorziet een groene verbinding met aangename studeer- en zitplekken. 

 • Evenementenzone

In het park is er plek voor twee evenementenzones. Eén van die zones komt in de buurt van de huidige parking, langs de Elfde-Liniestraat en het bestaande skateplein. Een goede technische aanleg met voldoende drainage moet het gebruik ervan het hele jaar door mogelijk maken. Naast het centraal uitkijkpunt is een tweede evenementenzone die aansluit op het amfitheater.

 • Fietsroutenetwerk

Momenteel ligt het fietspad deels in het park en deels lang de oever van de Demer. Het fietspad verplaatst naar de tegenoverliggende Demeroever waardoor conflicten tussen fietsers en parkbezoekers vermeden worden. Zo ontstaat een fietsostrade met snelle verbinding vanuit Diepenbeek. Voor deze aanpassing is een fietsbrug nodig, dit moet nog besproken worden met de provincie Limburg.
 

Timing en budget

Omwille van praktische en budgettaire redenen wordt de realisatie van het ambitieuze project opgedeeld in verschillende fases. Voor de eerste fase is een budget van 1 miljoen euro voorzien, aangevuld met de 250.000 euro die de stad won als Vlaams laureaat 2017 van 'Natuur in je buurt'. Fase 1 gaat begin 2018 van start.

In fase 1 staan de volgende werken op de planning:

 • verbreden en afgraven van de oevers van de Demer;
 • realisatie van uitkijkpunt;
 • creatie belevings-as met stapstenen doorheen de waterzone en deel van de speel-as;
 • verplaatsing van de huidige speeltoestellen naar de nieuwe speel-as;
 • gedeeltelijke realisatie van vier meter brede hoofd-as doorheen het park;
 • verplaatsing van fietspad in overleg met het provinciebestuur