Aangifte gedeeld verblijf minderjarige of co-ouderschapsregister

Wat

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan (co-ouderschap), moet het adres van de niet-ontvoogde minderjarige kinderen ingeschreven worden in het bevolkingsregister. Soms verblijft een kind grotendeels bij een van de ouders. De minderjarige wordt dan ingeschreven op het adres waarop deze ouder zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft.

Het is ook mogelijk om in het dossier van het kind te vermelden dat hij of zij af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij 'de huisvesting verlenende ouder', namelijk de ouder bij wie de minderjarige niet is ingeschreven op zijn/haar hoofdverblijfplaats.  Dit kan nuttig zijn voor de hulpdiensten.  

Bijkomend voordeel

  • Kinderen tot 18 jaar, die voor minstens 50% van hun tijd bij de ouder in Hasselt verblijven maar hun domicilie buiten Hasselt hebben bij de andere ouder, kunnen genieten van bepaalde Hasseltse voordelen. Die huisvesting verlenende ouder zal na de registratie in het register een getuigschrift ontvangen. Aan de hand van dat getuigschrift kan het kind dan genieten van bijvoorbeeld inschrijven voor sportkampen en sportcursussen, de Buzzy Pazz (opgelet: aanvragen via lijnwinkel) en de UiTPAS.  

Hoe aangeven

De huisvesting verlenende ouder (de ouder waarbij het kind niet is ingeschreven in het bevolkingsregister) moet persoonlijk langskomen bij de dienst Bevolking.Maak hiervoor eerst een afspraak.

Maak een afspraak


Meebrengen

  • identiteitskaart met pincode
  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • de gerechtelijke beslissing die de verblijfsregeling aantoont. Of bij gebrek aan een gerechtelijke beslissing, een schriftelijk, ondertekend akkoord van de andere ouder én een kopie van diens identiteitskaart. 

Kostprijs

Gratis

Contact