Controle woonkwaliteit (huurder)

Klacht woonkwaliteit

Vind je dat de kwaliteit van je huurwoning - huis, appartement, studio of kamer - te wensen overlaat en heb je de eigenaar van de woning al tevergeefs gevraagd om de nodige aanpassings-  of herstellingswerken uit te voeren? Vraag dan een controle aan.

Een woningcontroleur onderzoekt of je woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid. En geeft voor elk aangetroffen gebrek: 1, 3, 9 of 15 strafpunten. Klokt zijn totaal af op 15 of meer strafpunten?  Dan kan de woning ongeschikt worden bevonden. Zijn daarbij ook ernstige veiligheids- of gezondheidsrisico’s betrokken? Dan kan de woning ook onbewoonbaar worden verklaard. Een besluit tot ongeschikt - en/of onbewoonbaarheid kan pas door de burgemeester worden opgelegd na een voorafgaand advies van Wonen Vlaanderen.

Elke woning, die ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard, wordt opgenomen op de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid. Te rekenen vanaf de datum van het besluit tot ongeschikt - of onbewoonbaarheid, heeft de eigenaar 12 maanden de tijd om de nodige herstellingen uit te voeren en dus het aantal strafpunten terug te brengen naar 14 of minder. Indien dat het geval is, kan een conformiteitsattest worden afgeleverd.  Als de nodige aanpassingen niet worden uitgevoerd en de woning na 12 maanden nog steeds op de inventaris staat, zal de eigenaar een jaarlijkse heffing moeten betalen.

Je ontdekt alle details over woningkwaliteit en de controleprocedure op www.wonenvlaanderen.be.

Voor wie

  • Je huurt in Hasselt
  • Je vindt dat de kwaliteit van je huurwoning ondermaats is.

Voorwaarden

  • Je hebt een aangetekende brief naar de eigenaar of verhuurder geschreven, met de vraag om de aanwezige gebreken binnen een bepaalde (haalbare) termijn te herstellen. Je kunt een modelbrief downloaden op de website van de Vlaamse overheid om de eigenaar in gebreke te stellen. Voeg de brief samen met het bewijs van de aangetekende zending bij het aanvraagformulier voor een wooncontrole.

Hoe aanvragen

stap 1
Wil je meer uitleg wat zo een onderzoek precies inhoudt? Of hulp bij het invullen van dit document? Maak dan een afspraak met het Woonloket. Onze medewerkers helpen je graag verder.

stap 2
Vervolledig het aanvraagformulier ‘woononderzoek’ en mail het naar wonen@hasselt.be. Het onderzoek wordt opgestart.

Kostprijs

Gratis voor een bewoner/verzoeker.
De eigenaar van een ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woning betaalt voor het afleveren van een conformiteitsattest 62,5 euro per zelfstandige woning. In geval van kamerwoningen wordt dit bedrag verhoogd met 12,5 euro per kamer van de zesde kamer.

Contact