Titel

Controle woonkwaliteit aanvragen

Controle woonkwaliteit aanvragen

Wat

Vind je dat de kwaliteit van je huurwoning - huis, appartement, studio of kamer- te wensen overlaat? Vraag dan een controle aan door een expert. In zijn technisch verslag noteert hij voor elk aangetroffen gebrek 1, 3, 9 of 15 strafpunten. Klokt zijn totaal af op meer dan 15 strafpunten? Dan kan hij je woning ongeschikt verklaren. Zijn daarbij ook ernstige veiligheids- of gezondheidsrisico’s betrokken? Dan kiest hij mogelijk voor onbewoonbaar. Alleen met dat advies van Wonen Vlaanderen kan de burgemeester de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid opleggen.

De eigenaar krijgt dan twaalf maanden om alles te herstellen. Doet hij dat niet? Dan betaalt de nalatige eigenaar een jaarlijkse heffing. Zijn de herstellingen wel op tijd klaar? Vraag dan een nieuwe controle van de woning. Zijn er minder dan vijftien strafpunten? Dan is de woning opnieuw conform. Het afgeleverde conformiteitsattest kost 62 euro. De woning verdwijnt met zo’n attest weer uit de inventaris van Verwaarlozing, Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid.

Je ontdekt alle details over woningkwaliteit en de controleprocedure op www.wonenvlaanderen.be.

Voor wie

  • Je huurt in Hasselt
  • Je vindt dat de kwaliteit van je huurwoning ondermaats is.

Voorwaarden

  • Je hebt een aangetekende brief naar de eigenaar of verhuurder geschreven, met de vraag om de aanwezige gebreken binnen een bepaalde (haalbare) termijn te herstellen.

Hoe aanvragen

Vervolledig het aanvraagformulier ‘Controle van de woningkwaliteit (conformiteitsonderzoek)’ en mail het naar de dienst Handhaving.

Kostprijs

De eigenaar of verhuurder betaalt 62 euro, als de expert een conformiteitsattest aflevert. 
De aanvrager van het conformiteitsonderzoek betaalt niets.