Titel

Uittreksel uit overlijdensakte

Uittreksel uit overlijdensakte

Wat

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Die akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Hoe aanvragen

Je vraagt het uittreksel uit de overlijdensakte op bij de gemeente waar de persoon in kwestie is overleden. Is de persoon overleden in Hasselt? Dan kan je het uittreksel uit de overlijdensakte opvragen bij de Hasseltse dienst Burgerlijke Stand.

Vul het online formulier in. We versturen je bewijs per post. Wil je het meteen meenemen? Kom dan persoonlijk langs bij de dienst Burgerlijke Stand. Is je document bestemd voor het buitenland? Dan duurt het 8 werkdagen.

Kostprijs

Gratis