Activering OCMW

Activering OCMW

Wat

Hulpverlening door het OCMW geeft je toegang tot een aantal rechten, maar bevat ook een reeks plichten. 

Als je moet beroep doen op een leefloon van het OCMW is de wet voor het Recht op Maatschappelijk Integratie (RMI) van toepassing. Dat houdt in dat je de plicht hebt je maximaal in te spannen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Om dit te kunnen stellen we drie instrumenten ter beschikking: 

-    tewerkstelling
-    een leefloon 
-    en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). 

Deze drie instrumenten worden op jouw individuele behoefte afgestemd en we volgen nauwgezet je vorderingen op. Een activeringstraject is vaak een voorwaarde om je leefloon of andere steun te kunnen behouden. 

Activering kan onder verschillende vormen: 

•    in een instapproject ga je samen met een maatschappelijk werker op zoek naar de vorm van activering die het beste past bij jouw situatie.
•    In een opleidingstraject volg je een opleiding bij een externe organisatie. 
•    Als je kennis van de Nederlandse taal onvoldoende is, is een taalopleiding voorzien.
•    In een welzijnstraject krijgt je een persoonsgerichte begeleiding, met nadruk op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale participatie.
•    In een activeringstraject begeleiden we je in het volgen van vorming, stages en opleiding, gericht op oriëntering en arbeid.
•    Heb je werk gevonden? Het OCMW kan gebruikmaken van verschillende tewerkstellingsmaatregelen om je (her)intrede op de arbeidsmarkt te bevorderen.
•    Heb je het tewerkstellingstraject succesvol beëindigd en heb je ondertussen recht op een werkloosheidsuitkering? Dan kan je in een nazorgtraject nog 3 maanden een beroep doen op de kennis van het team activering om een job te vinden.

Voor wie

Je woont in Hasselt.

Hoe aanvragen

Kom naar het OCMW tijdens de zitdagen van de sociale dienst. Opgelet! Is dit je eerste keer? Kom dan persoonlijk langs tussen 8.30 en 11.30 uur. 

Ben je al in begeleiding bij het OCMW Hasselt? Vraag dan aan jouw maatschappelijk werker om je door te verwijzen. Bij je eerste gesprek moet je geen documenten meebrengen. 

Kostprijs

Gratis.

Inschrijven nieuwsbrief OCMW

e-mail: