College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

Het Hasseltse college van burgemeester en schepenen telt een burgemeester en 9 schepenen, inclusief de OCMW-voorzitter:

  • CD&V: burgemeester en 3 schepenen
  • sp.a: 5 schepenen
  • Groen: 1 schepen

Bevoegdheden

Iedere schepen heeft specifieke bevoegdheden: milieu, jeugd, cultuur, onderwijs, financiën, personeel, ruimtelijke ordening… Maar daarover kunnen de schepenen alleen collegiaal beslissingen nemen. Na onderling overleg komt het volledige college met een besluit, dat ook uitgevoerd wordt.

Hoe ziet het stadsbestuur de toekomst van Hasselt? Welke initiatieven hebben de beleidsmakers de volgende jaren voor ogen? De burgemeester en schepenen vertellen het je in de beleidsnota 2013-2018. De nota is opgebouwd rond 9 thema's.

Werking

Elke donderdagvoormiddag vergadert het college van burgemeester en schepenen. Die vergaderingen van het schepencollege zijn ‘gesloten’. Alleen de collegeleden en de gemeentesecretaris mogen eraan deelnemen. De gemeentesecretaris maakt het vergaderverslag en vertegenwoordigt het stadspersoneel tijdens het overleg.

Jouw voorstel of vraag

Hoe kan je een voorstel op de vergadertafel krijgen? Maak een afspraak met de burgemeester of met een schepen. Daarna bespreek je samen hoe jouw idee of je voorstel het efficiëntst op de vergaderagenda kan komen.

Burgemeester Nadja Vananroye

CD&V

Bevoegdheden
Algemeen beleid, communicatie, veiligheid

Contact
nadja.vananroye@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 90 22)
Kantoor: Stadhuis, Groenplein 1, 3500 Hasselt
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt
 

Burgemeester_nadja_vananroye

Schepen Tom Vandeput

CD&V

Bevoegdheden
Economie, ruimtelijke ordening, grondbeleid, landbouw

Contact
tom.vandeput@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 93 54)
Kantoor: Administratief centrum, Dokter Willemsstraat 34
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt

schepen_tom_vandeput

Schepen Valerie Del Re

Helemaal Hasselt - sp.a

Bevoegdheden
Financiën, jeugd- en studentenzaken, personeel en administratie, groen

Contact
valerie.delre@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 93 49)
Kantoor: Administratief centrum, Dokter Willemsstraat 34
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt

schepen_valerie_del_re

Schepen Karolien Mondelaers

CD&V

Bevoegdheden
Cultuur, onderwijs, toerisme, gezin

Contact
karolien.mondelaers@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 95 51)
Kantoor: Administratief centrum, Groenplein 1
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt

schepen_karolien_mondelaers

Schepen Habib El Ouakili

Helemaal Hasselt - sp.a

Bevoegdheden
Mobiliteit, parkeerbeleid, sport

Contact
habib.elouakili@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 93 57)
Kantoor: Administratief centrum, Dokter Willemsstraat 34
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt

schepen_habib_el_ouakili

Schepen Gerald Corthouts

CD&V 

Bevoegdheden
Juridische zaken, kerkfabrieken, evenementen, markten en foren, welzijn, senioren

Contact
gerald.corthouts@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 93 59)
Kantoor:  Administratief centrum, Groenplein 1
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt

schepen_gerald_Corthouts

Schepen Kevin Schouterden

Helemaal Hasselt - sp.a

Bevoegdheden
Ombudsdienst, faciliteitenbeheer en gebouwen, wonen en sociale huisvesting

Contact
kevin.schouterden@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 97 42)
Kantoor: Administratief centrum, Dokter Willemsstraat 34
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt

gemeenteraad_Kevin_schouterden

Schepen Michel Froidmont

Helemaal Hasselt - sp.a

Bevoegdheden
Openbare werken, reiniging, watervoorzieningen

Contact
michel.froidmont@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 93 53)
Kantoor: Administratief centrum, Dokter Willemsstraat 34
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt

schepen_michel_froidmont

Schepen Joost Venken

Helemaal Hasselt - Groen

Bevoegdheden
Energie, duurzaamheid, leefmilieu, dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking, Domein Kiewit

Contact
joost.venken@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 93 55)
Kantoor: Administratief centrum, Thonissenlaan 20
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt

schepen_joost_venken

Schepen Brigitte Smets

Helemaal Hasselt - sp.a

Bevoegdheden
Burgerlijke stand en bevolking, ontmoetings- en dienstencentra, voorzitter OCMW Hasselt

Contact
brigitte.smets@ocmwhasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 95 26)
Kantoor:  Administratief centrum, Groenplein 1
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt

OCMWvoorzitter_Brigitte_smets

Waarnemend Gemeentesecretaris Joost Laureys

Gemeentesecretaris Joost Laureys

Functie
Algemene leiding en coördinatie van de stadsdiensten, hoofd van het stadspersoneel, voorbereiding van de college- en gemeenteraadsdossiers

Contact
joost.laureys@hasselt.be
Na telefonische afspraak ( 011 23 90 35)
Kantoor: Administratief centrum, Ridder Portmansstraat 16
Postadres: Groenplein 1, 3500 Hasselt