College van burgemeester en schepenen & vast bureau

Bestuursakkoord

Hoe ziet het nieuwe stadsbestuur de toekomst van Hasselt? Welke initiatieven zal de beleidsploeg de komende jaren nemen? Dat lees je in het bestuursakkoord 2019-2024.

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen ( ook het schepencollege genoemd) (het uitvoerend orgaan van de gemeente) telt een burgemeester en 8 schepenen, waarvan één ook de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is:

  • N-VA: burgemeester + 3 schepenen (waarvan 1 schepenmandaat tot 1/1/2022)
  • RoodGroen+: 3 schepenen (met 1 bijkomend schepenmandaat vanaf 1/1/2022)
  • Open VLD: 2 schepenen

Het vast bureau (het uitvoerend orgaan van het OCMW) bestaat uit diezelfde 9 personen. De burgemeester is de voorzitter en de schepenen zijn leden van het vast bureau.

Werking

Elke donderdagvoormiddag wordt er vergaderd. Die vergaderingen zijn niet openbaar. De algemeen directeur maakt het vergaderverslag en vertegenwoordigt het stads- en OCMW-personeel.

Bevoegdheden

Iedere schepen heeft specifieke bevoegdheden: milieu, jeugd, cultuur, onderwijs, financiën, personeel, ruimtelijke ordening… Binnen het vast bureau is er geen specifieke bevoegdheidsverdeling. Ze kunnen alleen samen (collegiaal) beslissen. Na onderling overleg komt het volledige college/vast bureau met een besluit, dat ook uitgevoerd wordt.

Jouw voorstel of vraag

Maak een afspraak met de burgemeester of schepen /voorzitter of lid van het vast bureau en bespreek hoe jouw idee of voorstel het efficiëntst op de vergaderagenda kan komen.

Steven Vandeput

Burgemeester Steven Vandeput

N-VA

Bevoegdheden
Algemeen beleid, communicatie, personeel & HR, interne audit, veiligheid, stadspromotie, slimme stad.

Contact
steven.vandeput@hasselt.be
Kantoor: Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Marc Schepers

Marc Schepers

RoodGroen+

Bevoegdheden
Mobiliteit, parkeren, circulatie, taxi's, stedenbouw en ruimtelijke planning, woonontwikkeling, grondbeleid.

Contact
marc.schepers@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 90 71)
Kantoor: Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Portret Schepen Dymfna Meynen

Dymfna Meynen

N-VA

Bevoegdheden
Ontmoetingscentra, gezinsvormen & doelgroepen, preventie & veiligheid, kerkfabrieken, gelijke kansen & inburgering, toegankelijkheid, sociaal woonbeleid, betrokkenheid & burgerparticipatie, wijkbudgetten & wijkgericht werken, zorg.

Contact
dymfna.meynen@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 93 52)
Kantoor: Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Habib El Ouakili

Habib El Ouakili

RoodGroen+

Bevoegdheden
Sport, jeugd, studentenzaken, onderwijs, bibliotheek, evenementen, gezinsondersteuning, huis van het kind, opvoedingswinkel, kinderopvang.

Contact
habib.elouakili@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 93 57)
Kantoor: Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Laurence Libert

Laurence Libert

Open VLD

Bevoegdheden
Propere stad en afvalbeleid, monumentenzorg, openbare werken en groenonderhoud, gebouwen.

Contact
laurence.libert@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 90 73)
Kantoor:  Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Rik Dehollogne

Rik Dehollogne

N-VA

Bevoegdheden
Economie, centrummanagement, tewerkstelling en arbeidsmarkt, landbouw, toerisme, markten en foren.

Contact
rik.dehollogne@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 90 65)
Kantoor: Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Joske Dexters

Joske Dexters

N-VA

Bevoegdheden
Ombudsdienst, burgerlijke stand, bevolking.

Contact
joske.dexters@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 90 68)
Kantoor: Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Frank Dewael

Frank Dewael

Open VLD

Bevoegdheden
Begroting, administratie, ICT en digitalisering, juridische zaken, stadsarchief, interne service en logistiek, organisatie en dienstverleningsvernieuwing.

Contact
frank.dewael@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 90 72)
Kantoor: Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Joost Venken

Joost Venken

RoodGroen+

Bevoegdheden
Milieu en klimaat, energie en energiebedrijf, circulaire economie, korte-keten en fairtrade, duurzame stad, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, parken en groen, cultuur, kunst en erfgoed, domein Kiewit, welzijn, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.

Contact
joost.venken@hasselt.be
Na telefonische afspraak (011 23 90 74)
Kantoor: Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Koen Deconinck

Algemeen directeur Koen Deconinck

Functie
Algemene leiding en coördinatie van de stadsdiensten, hoofd van het stadspersoneel, voorbereiding van de college- en gemeenteraadsdossiers.

Contact
koen.deconinck@hasselt.be
Na telefonische afspraak ( 011 23 90 32)
Kantoor: Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Contact