Participatietraject Café Anoniem

Wat wanneer?

Ken jij Café Anoniem? Het is in Hasselt dé plek met de laagste drempel. Figuurlijk natuurlijk. Het is een inloophuis voor kwetsbare mensen die nood hebben aan een goed gesprek, een goedkope maaltijd... Momenteel ligt Café Anoniem in de Heilig Hartwijk, maar over enkele jaren start de stad met de bouw van een nieuwbouw aan de Oude Statie, aan de Truierbrug. Ook de winterse nachtopvang, die zich nu aan de gevangenis bevindt, wordt in dezelfde nieuwbouw ondergebracht.

Vooraleer Café Anoniem definitief afscheid neemt van de huidige locatie gaan we in dialoog met de  doelgroep en de nieuwe buren. De nieuwe locatie van het project staat vast.  De ontwerpers gaan in het voorjaar van 2022 aan de slag, onder meer ook met de info die we in 2020 en 2021 verzamelden uit gesprekken met de buurt. Als de bouwfase concreter wordt, kunnen we opnieuw in dialoog met doelgroep en buurt over de omgevingsaanleg, de werking en afspraken tussen de werking en de buurt. Hier kan je het traject mee opvolgen.

Wat wanneer?

 • Mei 2024: opening nieuwe locatie
 • 2023: bouwfase & dialoog over omgeving / werking / afspraken tussen buurt en werking
 • 30 maart 2022: infomarkt over het ontwerp van de nieuwbouw
 • November 2021: terugkoppeling stand van zaken ontwerp met bewoners en handelaars
 • Juni 2021: opendeurdag Café Anoniem en The Shelter
 • Juni 2021: aanstelling ontwerpers Hippo architecten en Team van Meer!
 • December 2020: procedure voor aanstelling van ontwerper van start
 • November 2020: inloopmomenten voor het bestek
 • 31 oktober 2020: opendeurdag op de huidige locatie
 • 22 oktober 2020: infosessie voor handelaars in de buurt van de Oude Statie
 • 15 oktober 2020: infosessie voor bewoners van Runkst
 • 8 en 10 september 2020: start participatie in ’t Scheep met de omwonenden

Subsidie wijkverbeteringscontract

Stad Hasselt kreeg de subsidie wijkverbeteringscontract toegewezen vanuit de Vlaamse Overheid voor het project Oude Statie. Met dit project focussen we op de bouw en verhuis van Café Anoniem naar de Oude Statie waarbij we de brede omgeving van de Truierbrug betrekken. De toegewezen subsidie wordt onder andere ingezet voor extra investeringen rond infrastructuur, een buurtwerker, een straatpsycholoog/psychiater en extra werkingsbudgetten voor de lopende projecten in Café Anoniem.