Buurtplatform

Buurtplatform

Buren die de handen in elkaar slaan om samen acties of bijeenkomsten te organiseren zodat het nog gezelliger wordt in hun straat of buurt. Dat horen we graag!

De stad Hasselt telt zo'n 120 buurt- en wijkcomités. Ze hebben allemaal hetzelfde doel en vaak dezelfde uitdagingen. En dus kunnen ze veel van elkaar leren. De dienst Wijkopbouw organiseert daarom 2x per jaar een buurtplatform, waar kleine en grote buurt- en wijkcomités elkaar ontmoeten en inspireren. Iedereen die meewerkt aan buurtacties, straatfeesten, Dag van de buren, buurtparticipatie... is van harte welkom. 

Uitnodiging

Via verschillende workshops en lezingen komen meerdere thema's aan bod, leer je meer over de subsidies en materiaalverhuur van de stad... En kan je jouw uitdagingen en vragen voorleggen aan de stad en de andere wijkcomités.  De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 13 oktober van 18.45 tot 21 uur op stadhuis 't Scheep (Limburgplein 1)

Deelnemen

Persoon
Ik wil een parkeerplaats aanvragen bij ‘t Scheep.
Persoon toevoegen
Persoon
Ik wil een parkeerplaats aanvragen bij ‘t Scheep.

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact