Buurtplatform

Buurtplatform

Buren die de handen in elkaar slaan om samen events en bijeenkomsten te organiseren zodat het nog gezelliger wordt in hun straat of buurt. Dat horen we graag!

De stad Hasselt telt zo'n 120 buurt- en wijkcomités. Ze hebben allemaal hetzelfde doel en vaak dezelfde uitdagingen. En dus kunnen ze veel van elkaar leren. De dienst Wijkopbouw organiseert daarom 2x per jaar een buurtplatform, waar wijkcomités elkaar ontmoeten en inspireren. Iedereen die meewerkt aan buurtacties, straatfeesten, Dag van de buren... is van harte welkom. 

Uitnodiging

Via verschillende workshops en lezingen komen meerdere thema's aan bod, leer je meer over de subsidies en materiaalverhuur van de stad... En kan je jouw uitdagingen en vragen voorleggen aan de stad en de andere wijkcomités.  De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 31 maart van 18.45 tot 21 uur in UHasselt (oude gevangenis, Martelarenlaan 42)

Opgelet: Graag willen we je informeren dat de bijeenkomst niet kan plaatsvinden. Als stad willen we er actief aan bijdragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en kwetsbare risicogroepen te beschermen.

Meer info over onze maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) lees je op www.hasselt.be/corona

Contact