Subsidie burgerbudget klimaatproject

voedsel burgerbudget

Burgerbudget: oproep 2021

Wil jij een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van Hasselt als klimaatrobuuste stad? Hasselaren kunnen zowel ideeën indienen, ze zelf realiseren of enkel stemmen op de uiteindelijke selectie van de gekozen projecten.

In 2021 focussen we op een klimaatrobuust voedselsysteem. Wereldwijd is ons voedselsysteem verantwoordelijk voor 20 tot 33% van de broeikasgassen. Tegelijkertijd ondervindt dat zelfde voedselsysteem heel wat nadelige gevolgen van de klimaatopwarming. De stabiliteit van onze voedselvoorziening neemt af naarmate de omvang en de frequentie van extreme weersomstandigheden toenemen. De transitie naar een klimaatrobuust voedselsysteem is heel belangrijk en wordt o.m. gekenmerkt door:

 • Korte keten: lokale productie, verwerking en consumptie met zo weinig mogelijk tussenschakels.
 • Ecologische productie: tijdens de productie worden de planetaire grenzen gerespecteerd en de natuurlijke hulpbronnen gewaarborgd zoals gezonde bodem, schone lucht, proper water, biodiversiteit, ...
 • Duurzame consumptie: de consument maakt bewuste en doordachte keuzes op basis van de juiste informatie.
 • Circulaire kringlopen: voedselafval wordt zoveel mogelijk vermeden, en wegwerp verpakkingsmateriaal wordt geminimaliseerd.

Thema

klimaatrobuust voedselsysteem


 

Ideeënplatform

Lanceer je idee op ons ideeënplatform en zoek medestanders.

Voor wie

Wie kan een projectvoorstel indienen:

 • Hasselaren (min. 4 personen)
 • Hasseltse verenigingen
 • Hasseltse ondernemingen

Wie kan stemmen:

 • Elke Hasselaar ouder dan 16 jaar


 

Hoe werkt het

 1. Lanceer je idee op ons platform en zoek medestanders
 2. Toets je idee vrijblijvend af via leefmilieu@hasselt.be of kom naar onze workshops op 9 en 21 september 
 3. Dien je projectvoorstel in voor 30 september
 4. Ontvankelijkheidsbeoordeling door college
 5. Beoordeling door expertenjury
 6. Burgerstemming 15/10 - 15/11
 7. Toekenning subsidie door college in december

Subsidiebedrag

Jouw project maakt kans op minimaal 1.000 euro en maximaal 5.000 euro waarvan je 80% ontvangt bij de start van je project. Na controle van je bewijsstukken krijg je het restbedrag op je rekening gestort.

Hoe aanvragen

Download het aanvraagformulier. Vul het volledig in en zorg voor de nodige handtekeningen. Vervolgens sla je het op als 1 pdf-bestand en bezorg je het per mail aan leefmilieu@hasselt.be. Doe dit voor 30 september 2021.

Burgerbudget: goedgekeurde initiatieven in 2020

In 2020 was het thema ' Van Hasselt een klimaatrobuuste, circulaire én delende stad maken'. Deze vier projecten kregen financiële steun om hun project te realiseren.

Alleman op Ellentrik

Elektrisch autodelen Kermt

De particuliere autodeelgroep #DRZMKRMT willen graag hun ervaring met een elektrische deelauto delen met andere Hasselaren via 200 proefritten. Zo hopen ze nog meer Hasselaren warm te maken voor elektrisch autorijden en autodelen. Zin in een proefrit? Maak een afspraak via duurzaam@kermt.be 

Natuurlijk speelterrein

Natuurinclusief speelterrein De Beemdgalm

VZW De Beemdgalm gaat in Sint-Lambrechts-Herk een natuurinclusieve speelomgeving inrichten met knotwilgen, wiglo’s, bloemrijk grasland, een poel, insectenhotels, een fruithaag,... Het terrein staat open voor iedereen, ga zeker eens kijken!

Bib der Dingen

Bib der Dingen

Vanuit het motto 'Delen is het nieuwe hebben' wordt een gereedschapsbibliotheek opgericht. De ‘Bib der Dingen’ wordt een plaats waar elke Hasselaar spullen kan doneren om ze met anderen te delen maar waar je ook zelf spullen kan ontlenen. Doe jij ook mee? Contacteer de initiatiefnemers via bibliotheekderdingen@gmail.com.

Godskesbieb

Gereedschapsbibliotheek Godsheide

Met een lokale gereedschapsbibliotheek wil ook de Unie Godsheide het gemeenschapsleven in de wijk versterken. Je gaat er niet alleen gereedschap kunnen delen, maar ook concrete kennis en hulp. Wil je meewerken? Neem contact via info@de-unie-godsheide.be

Contact