Subsidie burgerbudget klimaatproject

Hasselt is ons ERF

Oproep burgerbudget 2021: voedsel

Wil jij een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van Hasselt als klimaatrobuuste stad? Doe mee met het burgerbudget klimaatprojecten. Als Hasselaar kan je zowel ideeën indienen, ze zelf realiseren of enkel stemmen op jouw favoriete project!

De oproep burgerbudget 2021 focust op een klimaatrobuust en duurzaam voedselsysteem. Want wereldwijd is ons voedselsysteem verantwoordelijk voor circa 25% van de broeikasgassen. Tegelijkertijd ondervindt datzelfde voedselsysteem heel wat nadelige gevolgen van de klimaatopwarming zoals extreme droogte of overstromingen. We hebben nood aan een veerkrachtig voedselsysteem dat elk van ons, in alle omstandigheden, van lekker, gezond en betaalbaar voedsel kan blijven voorzien.

Een duurzaam en klimaatrobuust voedselsysteem wordt gekenmerkt door:

 • Korte keten waarbij productie, verwerking en consumptie lokaal gebeurt en met zo weinig mogelijk tussenschakels.
 • Ecologische productie met respect voor de planetaire grenzen en het dierenwelzijn.
 • Duurzame consumptie waarbij de consument bewuste keuzes maakt op basis van de juiste informatie.
 • Circulaire kringlopen waardoor voedselafval en wegwerp verpakkingen worden geminimaliseerd.
 • Sociale rechtvaardigheid, veilige en gezonde werkomstandigheden, eerlijke verloning.

Stappenplan

1. Plant een zaadje

Lanceer je idee op het ideeënplatform 'Hasselt is ons ERF'. Op basis van input en feedback van anderen kan je idee verder kiemen.

2. Laat je idee groeien

Kom naar de co-creatieworkshops in september. Samen zoeken we naar bondgenoten, financieringskanalen, tips, ... Kortom, je idee krijgt er zuurstof en water om te kunnen groeien als kool!

3. Oogst je idee

Komt je idee in aanmerking voor burgerbudget? Dan maak je kans op 5.000 euro. Zo kan je je idee realiseren en plukken we er samen de vruchten van. Is burgerbudget geen optie, dan zoeken we samen andere financieringskanalen!

Burgerbudget aanvragen

Voor wie

Wie kan een projectvoorstel indienen:

 • Hasselaren (min. 4 personen)
 • Hasseltse verenigingen
 • Hasseltse ondernemingen

Wie kan stemmen:

 • Elke Hasselaar ouder dan 16 jaar

Hoe werkt het

 1. Lanceer je idee op ons platform
 2. Kom vrijblijvend naar één of beide workshops op 9 en 21 september 
 3. Dien je projectvoorstel in voor 30 september
 4. Ontvankelijkheidsbeoordeling door college
 5. Beoordeling door expertenjury
 6. Burgerstemming 15/10 - 15/11
 7. Toekenning subsidie door college in december

Subsidiebedrag

Jouw project maakt kans op minimaal 1.000 euro en maximaal 5.000 euro waarvan je 80% ontvangt bij de start van je project. Na controle van je bewijsstukken krijg je het restbedrag op je rekening gestort.

Hoe aanvragen

 1. Download het aanvraagformulier.
 2. Vul het formulier volledig in en zorg voor de nodige handtekeningen.
 3. Sla je document op als 1 pdf-bestand en mail het aan leefmilieu@hasselt.be voor 30 september 2021.

Schrijf je in voor de workshops

Ik schrijf me in voor één of beide van volgende workshops

Privacy

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Burgerbudget 2020: goedgekeurde initiatieven circulaire en delende stad

In 2020 lag de focus van het burgerbudget op 'een klimaatrobuuste, circulaire én delende stad'. Deze vier projecten kregen financiële steun om hun project te realiseren.

Alleman op Ellentrik

Elektrisch autodelen Kermt

De particuliere autodeelgroep #DRZMKRMT willen graag hun ervaring met een elektrische deelauto delen met andere Hasselaren via 200 proefritten. Zo hopen ze nog meer Hasselaren warm te maken voor elektrisch autorijden en autodelen. Zin in een proefrit? Maak een afspraak via duurzaam@kermt.be 

Natuurlijk speelterrein

Natuurinclusief speelterrein De Beemdgalm

VZW De Beemdgalm gaat in Sint-Lambrechts-Herk een natuurinclusieve speelomgeving inrichten met knotwilgen, wiglo’s, bloemrijk grasland, een poel, insectenhotels, een fruithaag,... Het terrein staat open voor iedereen, ga zeker eens kijken!

Bib der Dingen

Bib der Dingen

Vanuit het motto 'Delen is het nieuwe hebben' wordt een gereedschapsbibliotheek opgericht. De ‘Bib der Dingen’ wordt een plaats waar elke Hasselaar spullen kan doneren om ze met anderen te delen maar waar je ook zelf spullen kan ontlenen. Doe jij ook mee? Contacteer de initiatiefnemers via bibliotheekderdingen@gmail.com.

Godskesbieb

Gereedschapsbibliotheek Godsheide

Met een lokale gereedschapsbibliotheek wil ook de Unie Godsheide het gemeenschapsleven in de wijk versterken. Je gaat er niet alleen gereedschap kunnen delen, maar ook concrete kennis en hulp. Wil je meewerken? Neem contact via info@de-unie-godsheide.be

Contact