Bovenlokale ruimtelijke plannen

Inhoud

De stad kan niet over alles beslissen. Sommige plannen overstijgen het gemeentelijk niveau. Zowel de provincie als de Vlaamse Overheid vertalen hun visie op ruimtelijke ordening in een aantal concrete plannen. In deze structuurplannen, beleidsplannen, gewestplannen, BPA’s en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden toekomstvisies uitgewerkt en/of bestemmingen (natuur, bos, recreatie, wonen, bedrijvigheid, …) vastgelegd. Deze plannen spreken zich soms ook uit over Hasselt. In dat geval kan je tijdens het openbaar onderzoek de plannen en bijhorende documenten inkijken en krijg je de kans om bezwaren en bedenkingen te formuleren.

Bekijk hier de bovenlokale ruimtelijke plannen:

Contact