Titel

Bosstraat

Bosstraat

Omschrijving

In 2016 en 2017 vervangen we de gemengde riolering in een gedeelte van de Bosstraat, Voorstraat, Muggenstraat en Willekensmolenstraat door een gescheiden stelsel. Zo’n stelsel voert regenwater en afvalwater apart af. Dit heeft als grote voordelen dat de zuivering van het afvalwater op een meer efficiënte manier kan gebeuren en bij hevige regenval de kans op wateroverlast aanzienlijk afneemt.

Onze aannemer werkt straat per straat af. Beginnen doen we met het gedeelte van de Bosstraat tussen de Voorstraat en de Singel. Voor zowel het verwijderen van het oude stelsel als de aanleg van het nieuwe wordt de rijweg er opgebroken. Na de rioleringswerken vernieuwen we de bestrating. Naast een nieuwe rijweg krijgt dit gedeelte van de Bosstraat ook nieuwe stoepen, 37 parkeerplaatsen, 7 plantvakken voor straatbomen langs de huizen met oneven nummers en 2 fietsenstallingen.

Fasering

De werken in de Bosstraat starten op maandag 17 oktober 2016 en duren tot februari 2017. Daarna worden pas de werkzaamheden in de volgende straat opgestart, meer bepaald in de Voorstraat. Vooraf vindt voor de bewoners van die straat nog een infomoment plaats.

Infomoment

Op donderdag 15 september 2016 werden de werken tijdens een infomoment toegelicht aan de bewoners van de Bosstraat. Ook voor de bewoners van Voorstraat, Muggenstraat en Willekensmolenstraat volgt enkele weken voor de start van de werkzaamheden in hun straat een infomoment.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de rioleringswerken in de Bosstraat, die zo’n vier weken duren, is de rijweg afgesloten voor autoverkeer. Wel blijft er minstens één stoep beschikbaar, zodat bewoners hun woning vlot te voet kunnen bereiken. Zodra de nieuwe riolering ligt, krijgt de rijweg een tijdelijke steenslagverharding. Dan is de straat opnieuw toegankelijk voor plaatselijk autoverkeer. Momenteel bekijken we of de bewoners van de Bosstraat tijdens de werken tijdelijk op de parking van de FOD Financiën mogen parkeren.

Om een bijkomende ontsluitingsweg voor lokaal verkeer te creëren, wordt tussen de parallelweg met de Singel en de Maastrichtersteenweg een verbindingsweg aangelegd. Tussen de omheining van de Federale Overheidsdienst Financiën en de parallelweg wordt, door middel van verkeersborden, parkeren op de berm tijdelijk mogelijk gemaakt.