Boodschappendienst

Wat

Kan je omwille van je leeftijd, ziekte, handicap of door sociale omstandigheden je boodschappen niet meer zelf doen? Onze begeleider doet jouw boodschappen of gaat samen met jou je boodschappen doen. Jij beslist.

Voor wie

  • Je bent minstens 65 jaar en woont in Hasselt 
  • Je valt onder de regeling Verhoogde Tegemoetkoming (VT) van het ziekenfonds.
  • Je kan het openbaar vervoer niet gebruiken omwille van fysieke redenen. 
  • Je bezit geen eigen wagen of kan er tijdelijk geen gebruik van maken.

Kostprijs

Kilometerprijs
De afstand wordt berekend startend en eindigend aan de woning van de vrijwilliger. 
Is de afstand minder dan 10 kilometer, dan betaal je 3,40 euro. 
Bedraagt de rit meer dan 10 km, dan betaal je 0,34 euro per km.

Uurvergoeding
Je betaalt de begeleider vanaf het moment dat hij/zij bij jou aankomt. 
Per begonnen halfuur betaal je 1,25 euro. 
Vanaf het vierde halfuur, betaal je 2 euro per begonnen halfuur.

Hoe aanvragen

  • Maak een afspraak met het Seniorenloket HOGEVIJF.
  • Je vraagt elke rit minstens 2 dagen op voorhand aan.
  • Doe je aanvraag bij voorkeur voor 12 uur ’s middags.
  • Bezorg ons een klevertje van je ziekenfonds.

Contact