Biezenstraat

Nieuwe stoepen, fietspaden en rijweg

Op vrijdag 8 mei starten we met werken in de Biezenstraat. Binnen het gedeelte tussen de slagboom en de Grote Ring leggen we een nieuwe stoep en een verhoogd fietspad langs beide zijden van de rijweg aan. Als laatste wordt ook de toplaag van de rijweg vernieuwd.

De stoep die we eerder al aanlegden tussen de Kanunnik Melinlaan en het parkje trekken we verder door langsheen de woningen tot aan de slagboom. Het stukje straat langs het parkje, dat vandaag afgesloten is met behulp van paaltjes, breken we op. We vervangen dit door groen, zodat het parkje uitbreidt. Wel voorzien we er een stoep langsheen de woningen.

Hinder

Om deze werken vlot en veilig te laten verlopen, beperken we het autoverkeer binnen de werfzone. Tijdens de werkuren (7 tot 18 uur) sluiten we de weg af voor autoverkeer. Bewoners binnen de werfzone parkeren hun wagen dan best in een zijstraat (omgeving Kanunnik Melinlaan, Grote Lindestraat of het braakliggend terrein op de hoek met de Grote Ring). Voor doorgaand verkeer, fietsers en het busverkeer voorzien we een omleiding. Deze loopt via de Sint-Truidersteenweg en Grote Ring. De bushalte in de Biezenstraat wordt tijdelijk niet bediend. Voor en na de werkuren (voor 7 uur en na 18 uur) kan plaatselijk verkeer aan een aangepaste snelheid doorheen de werfzone.

De werken beginnen met het ter plaatste storten van de nieuwe betonnen rand van het fietspad. Deze moet vervolgens enkele dagen uitharden. Dit wil zeggen dat de opritten die aansluiten op deze rand gedurende die tijd niet bereikbaar zijn met de wagen.

In totaal duren de werken zo’n acht tot tien weken. Zodra we voldoende ver gevorderd zijn, stellen we de straat stukje per stukje opnieuw open voor alle verkeer.

Huisvuil

Ook de huisvuilwagen geraakt tijdelijk de straat niet in. Woon je binnen de werfzone? Plaats dan jouw afval op de hoek van de Grote Lindestraat, Kanunnik Melinlaan of Boerenkrijgsingel, dit ten vroegste om 18 uur de dag voor de ophaling en ten laatste om 6 uur de dag van de ophaling. Schrijf op je adres op jouw GFT-container, zo vind je gemakkelijk jouw eigen container terug.

Contact