Bibliotheekraad

Wat

Wil je advies geven aan het bestuur over de opdracht, doelstelling en werking van de bibliotheken in Hasselt? Stel je dan kandidaat voor de bibliotheekraad.

Bibliotheek Hasselt Limburg (BHL) is de grootste openbare bibliotheek van Limburg en bestaat uit 2 vestigingen.

  • Vestiging Dusart is naast een openbare bibliotheek ook een belangrijke wetenschappelijke bibliotheek en een erfgoedbibliotheek. Zij heeft samenwerkingsverbanden met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en is structurele partner van wetenschappelijke bibliotheken en van het Limburgse hoger en secundair onderwijs.
  • Vestiging Kuringen is een openbare belevingsbibliotheek, die zich vooral richt op het basisonderwijs, taalvaardigheid en opvoeding, kinderen en families. De gemeenschapsversterkende, gemeenschapsvormende en doelgroepsgerichte werking onder de noemers “Bib voor iedereen” en “Bib en school” staan centraal in deze vestiging.

BHL biedt een uitdagende bibliotheekwerking met een maatschappelijke relevantie voor de stad Hasselt en de regio Limburg.

Voor wie

Er is plaats voor 14 stemgerechtigde leden.

  • 50% (7 leden) bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende politieke fracties van het lokaal bestuur.
  • 50% (7 leden) bestaat uit vertegenwoordigers van de gebruikers van bib.

In de raad worden alle filosofische, religieuze en politieke strekkingen vertegenwoordigd.

Lid worden

Het lidmaatschap van de Bibliotheekraad wordt bij de start van elke bestuursperiode volledig vernieuwd. De vertegenwoordigers van de gebruikers kunnen zich aan het begin van elke periode kandidaatstellen via een inschrijvingsformulier op de website van de bibliotheek. De politieke vertegenwoordigers worden door het bestuur aangeduid. De gemeenteraad benoemt de leden van de Bibliotheekraad. Deze adviesraad vergadert minstens 2 keer per jaar.

Vergoeding

Je krijgt geen financiële vergoeding. Je kunt wel actief meewerken om van de bib de meest inspirerende en dynamische omgeving in Hasselt en Limburg te maken.

Contact