Bekendmakingen stad Hasselt

Ontdek wat de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester goedkeuren. Staat er geen specifieke datum bij? Dan gelden de reglementen en verordeningen vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

Bekendmakingen stad Hasselt

1. Belasting- en retributiereglementen

Bekijk hier het volledig overzicht van belastingen en retributies, die van kracht zijn in Hasselt.

2. Ruimtelijke Ordening, omgeving en milieuvergunningen

5. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2017-2016-...