Bekendmakingen stad Hasselt

Ontdek wat de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester goedkeuren. Staat er geen specifieke datum bij? Dan gelden de reglementen en verordeningen vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

3. Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Nieuw: De Vlaamse overheid besliste om de coronamaatregelen rond openbare onderzoeken niet te verlengen. Dit betekent dat we vanaf 25 april 2020 geleidelijk aan:

  • de gepauzeerde openbare onderzoeken mogen verderzetten
  • nieuwe openbare onderzoeken mogen opstarten

Werd het openbaar onderzoek rond jouw omgevingsvergunning op pauze gezet of niet opgestart omwille van de coronamaatregelen? Dan contacteert onze dienst Vergunningen jou met een datum voor de (her)start. Hing er al een gele bekendmakingsaffiche uit? Dan moet je de nieuwe einddatum erop aanpassen. Deze nieuwe datums worden ook opgenomen in het Omgevingsloket en op onze website.

Lees meer op www.omgevingsloket.be over de noodmaatregelen.

Bekijk hier de lopende openbare onderzoeken aanvragen omgevingsvergunningen

4. Belissing omgevingsvergunning

Nieuw: De Vlaamse overheid besliste om de coronamaatregelen rond openbare onderzoeken niet te verlengen. Dit betekent dat we vanaf 25 april 2020 geleidelijk aan:

  • de gepauzeerde openbare onderzoeken mogen verderzetten
  • nieuwe openbare onderzoeken mogen opstarten

Werd het openbaar onderzoek rond jouw omgevingsvergunning op pauze gezet of niet opgestart omwille van de coronamaatregelen? Dan contacteert onze dienst Vergunningen jou met een datum voor de (her)start. Hing er al een gele bekendmakingsaffiche uit? Dan moet je de nieuwe einddatum erop aanpassen. Deze nieuwe datums worden ook opgenomen in het Omgevingsloket en op onze website.

Lees meer op www.omgevingsloket.be over de noodmaatregelen.

Bekijk hier de beslissingen aanvragen omgevingsvergunningen

5. Openbaar onderzoek verordeningen

6. Raadpleging en openbaar onderzoek RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)

7. Openbaar onderzoek rooilijnen, buurt- en voetwegen

8. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2020

9. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2019

10. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2018-2017-2016-...

11. Openbare verkopen

12. Varia

13. Financiën Groep Hasselt

Contact