Bekendmakingen stad Hasselt

Ontdek wat de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester goedkeuren. Staat er geen specifieke datum bij? Dan gelden de reglementen en verordeningen vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

1. Belasting- en retributiereglementen

Bekijk hier het volledig overzicht van belastingen en retributies, die van kracht zijn in Hasselt.

2. Verkeersmaatregelen

3. Openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

4. Afgeleverde omgevingsvergunningen

5. Openbaar onderzoek verordeningen

6. Raadpleging en openbaar onderzoek RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)

10. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2017-2016-...

11. Openbare verkopen