Bekendmakingen stad Hasselt

Ontdek wat de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester goedkeuren. Staat er geen specifieke datum bij? Dan gelden de reglementen en verordeningen vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

5. Openbaar onderzoek verordeningen

6. Raadpleging en openbaar onderzoek RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)

7. Openbaar onderzoek rooilijnen, buurt- en voetwegen

8. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2020

9. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2019

10. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2018-2017-2016-...

11. Openbare verkopen

12. Varia

13. Financiën Groep Hasselt

Contact