Bekendmakingen stad Hasselt

Ontdek wat de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester goedkeuren. Staat er geen specifieke datum bij? Dan gelden de reglementen en verordeningen vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

2. Belasting- en retributiereglementen

Bekijk hier het volledig overzicht van belastingen en retributies, die van kracht zijn in Hasselt.

4. Openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

5. Afgeleverde omgevingsvergunningen

6. Openbaar onderzoek verordeningen

In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen een openbaar onderzoek aan. Het openbaar onderzoek gaat over het ontwerp van de stedenbouwkundige verordening betreffende de bijdrage in de inrichtingskosten van het openbaar domein RUP’s Blauwe Boulevard Oost, West
en Noord
. Dit werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 december 2018. Het openbaar onderzoek loopt van 25 maart tot en met 23 april 2019. Het ontwerp van de verordening kan je online raadplegen op de website of dagelijks inkijken in ’t Scheep, tijdens de openingsuren. Opmerkingen en bezwaren
bezorg je, uiterlijk op 23 april 2019, schriftelijk (Limburgplein 1, Hasselt) of digitaal (planning@hasselt.be) aan het college van burgemeester en schepenen. 

7. Raadpleging en openbaar onderzoek RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)

8. Openbaar onderzoek rooilijnen, buurt- en voetwegen

9. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2019

11. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2017-2016-...

12. Openbare verkopen

13. Varia

Niets missen van Hasselt? Ontvang het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief