Titel

Bekendmakingen Stad Hasselt

Bekendmakingen Stad Hasselt

Wat

Ontdek wat de Gemeenteraad, het College van burgemeester en schepenen en de burgemeester goedkeuren. Staat er geen specifieke datum bij? Dan gelden de reglementen en verordeningen vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

Reglementen en verordeningen