Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Nieuws: coronamaatregelen

Openbare onderzoeken inkijken
Wil je in het kader van een openbaar onderzoek plannen inkijken? Maak dan steeds een afspraak. Zo kunnen we jouw bezoek aan ons stadskantoor veilig en volgens de coronamaatregelen laten verlopen.

Maak dan steeds een afspraak

Openbare onderzoeken opnieuw mogelijk
De Vlaamse overheid besliste om de coronamaatregelen rond openbare onderzoeken niet te verlengen. Dit betekent dat we sinds 25 april 2020 geleidelijk aan:

  • de gepauzeerde openbare onderzoeken mogen verderzetten
  • nieuwe openbare onderzoeken mogen opstarten

Werd het openbaar onderzoek rond jouw omgevingsvergunning op pauze gezet of niet opgestart omwille van de coronamaatregelen? Dan contacteert onze dienst Vergunningen jou met een datum voor de (her)start. Hing er al een gele bekendmakingsaffiche uit? Dan moet je de nieuwe einddatum erop aanpassen. Deze nieuwe datums worden ook opgenomen in het Omgevingsloket en op onze website.

Lees meer op www.omgevingsloket.be over de noodmaatregelen. Op deze webpagina vindt u steeds de meest actuele info over deze maatregelen van de Vlaamse Overheid.

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Beslissing aanvraag omgevingsvergunning

Melding (decreet civiele noodsituaties)

Een decreet van de Vlaamse regering maakt het voor ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en onderzoekscentra mogelijk om tijdens crisissituaties zonder omgevingsvergunning tijdelijke constructies te plaatsen of constructies tijdelijk te wijzigen. Deze afwijking geldt alleen voor constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben: geneesmiddelen en medisch materiaal te maken of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren om zo de gevolgen van een civiele noodsituatie voor de volksgezondheid te voorkomen of op te vangen. Het Jessa ziekenhuis wenst, in het kader van de coronacrisis (COVID-19), van dit decreet gebruik te maken voor het plaatsen van douchecontainers aan de campussen Virga Jesse en Salvator.