Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Openbare onderzoeken of beslissingen inkijken

Wil je de plannen van een openbaar onderzoek inkijken? Je kan ze online inkijken of gebruik maken van de computers aan het onthaal in het stadhuis. Opgelet: dit is selfservice. Er is geen begeleiding of uitleg van iemand van de dienst vergunningen/stedenbouw. Wil je langskomen, maak dan eerst een afspraak.

Maak een afspraak: inkijken plannen

Wil je inzage nemen in of een afschrift bekomen van de vergunningsbeslissing? Vul dan het aanvraagformulier openbaarheid van bestuur in. Je ontvangt een bericht wanneer je inzage krijgt op het stadhuis. Het opgevraagde afschrift bezorgen we per e-mail.

Vraag inzage of een afschrift aan van een beslissing

Opmerkingen of bezwaarschriften

Opmerkingen of bezwaarschriften kan je digitaal indienen via het omgevingsloket, via mail naar vergunningen@hasselt.be, per brief of afgifte tegen ontvangstbewijs. Voor zover tijdig ingediend, worden de opmerkingen en bezwaarschriften bij de beoordeling van de aanvraag in overweging genomen.

Lopende dossiers 'openbaar onderzoek omgevingsvergunning'

Afgewerkte dossiers 'beslissing omgevingsvergunning'

Melding (decreet civiele noodsituaties)

Een decreet van de Vlaamse regering maakt het voor ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en onderzoekscentra mogelijk om tijdens crisissituaties zonder omgevingsvergunning tijdelijke constructies te plaatsen of constructies tijdelijk te wijzigen. Deze afwijking geldt alleen voor constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben: geneesmiddelen en medisch materiaal te maken of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren om zo de gevolgen van een civiele noodsituatie voor de volksgezondheid te voorkomen of op te vangen. Het Jessa ziekenhuis wenst, in het kader van de coronacrisis (COVID-19), van dit decreet gebruik te maken voor het plaatsen van douchecontainers aan de campussen Virga Jesse en Salvator.