Bekendmakingen stad Hasselt

Ontdek wat de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en de burgemeester goedkeuren. Staat er geen specifieke datum bij? Dan gelden de reglementen en verordeningen vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

Belasting- en retributiereglementen

RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan): raadpleging en openbaar onderzoek

Varia

Contact