Bekendmakingen stad Hasselt

Ontdek wat de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en de burgemeester goedkeuren. Staat er geen specifieke datum bij? Dan gelden de reglementen en verordeningen vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

Belasting- en retributiereglementen

RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan): raadpleging en openbaar onderzoek

Burgemeesterbesluiten mbt corona

Volg hier alle updates over de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus in Hasselt.

Varia

Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website https://www.volvanwater.be/ . Het openbaar onderzoek loopt van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021. Het ontwerp-plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ligt in dezelfde periode ter inzage. Het MER-rapport wordt publiek gemaakt op http://www.mervlaanderen.be door het Team Mer van het Departement Omgeving.

Contact