Bekendmakingen stad Hasselt

Ontdek wat de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester goedkeuren. Staat er geen specifieke datum bij? Dan gelden de reglementen en verordeningen vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

3. Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Bekijk hier de lopende openbare onderzoeken aanvragen omgevingsvergunningen

De dossiers liggen ter inzage bij de onthaalbalie van stadhuis 't Scheep, Limburgplein 1, 3500 Hasselt tot 30 dagen na datum publicatie. Je kan zonder afspraak langskomen tijdens de openingsuren.

4. Belissing omgevingsvergunning

Bekijk hier de beslissingen aanvragen omgevingsvergunningen

De dossiers liggen ter inzage bij de onthaalbalie van stadhuis 't Scheep, Limburgplein 1, 3500 Hasselt. Je kan zonder afspraak langskomen tijdens de openingsuren.

5. Openbaar onderzoek verordeningen

6. Raadpleging en openbaar onderzoek RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)

7. Openbaar onderzoek rooilijnen, buurt- en voetwegen

8. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2019

9. Reglementen en verordeningen: goedgekeurd in 2018-2017-2016-...

10. Openbare verkopen

11. Varia

Contact