Begraafplaatsen

Waar

 • Centrum: begraafplaats Kruisveld, Sint-Truidersteenweg
 • Godsheide: begraafplaats Kiezelstraat
 • Kermt: begraafplaats De Willeman
 • Kiewit: begraafplaats Zwartvennestraat
 • Kuringen: begraafplaats Diepstraat
 • Sint-Lambrechts-Herk: begraafplaatsen Graaf de Brigodestraat en Pastorijstraat
 • Spalbeek: begraafplaats Spalbeekstraat
 • Stevoort: begraafplaats Alkenstraat
 • Stokrooie: begraafplaats Schabbestraat
 • Tuilt: begraafplaats Roverstraat
 • Wimmertingen: begraafplaatsen Wimmertingenstraat en Smetstraat
 • Centrum: geklasseerde oude begraafplaats Kempische Steenweg

Openingsuren

De kerkhoven zijn voor het publiek toegankelijk:

 • van 1 april tot en met 31 oktober van 8 tot 20 uur.
 • van 1 november tot en met 31 maart van 8 tot 18 uur.

Veelgestelde vragen over het vrijmaken van graven en nissen zonder concessie

Waarom staan/hangen er op de Hasseltse kerkhoven bordjes aan verschillende graven en nissen?
Enerzijds plaatsten we bordjes bij de ‘gratis’ graven en nissen waarvan de grafrust intussen geruime tijd verstreek. Voor graven en nissen zonder betalende concessie, voorziet de wet een grafrust van 10 jaar. In Hasselt respecteren we een grafrust van 25 jaar. Na het verstrijken van deze termijn, wordt een gratis graf of nis vrijgemaakt en opnieuw ter beschikking gesteld voor gratis begravingen/plaatsingen of een andere bestemming. Na 1 november 2020 willen we de gratis graven en nissen die ouder zijn dan 25 jaar vrijmaken.

Daarnaast plaatsten we ook bordjes bij de graven die in mindere staat verkeren. Ze hebben een instabiele kopsteen, worden al jaren niet meer onderhouden of hebben een kapotte grafsteen. Sommige van deze graven ontsieren een perceel, andere houden een risico in voor andere grafstenen. Zo brachten omgevallen kopstenen in het verleden schade toe aan omliggende grafmonumenten. Om dergelijke voorvallen te vermijden, willen we instabiele graven na 1 november 2020 kosteloos vervangen door mooie beplanting. De lopende concessie blijft uiteraard behouden en deze graven worden dus niet ontgraven.

Waarom zijn ontgravingen nodig?
De hoeveelheid plaats op onze kerkhoven is beperkt. We kunnen onze kerkhoven ook niet eindeloos uitbreiden. Om voldoende plaats te kunnen blijven aanbieden, worden graven waarvan de concessie verlopen is of de grafrust verstreek, regelmatig vrijgemaakt. Na 1 november 2020 is het de beurt aan de niet gekochte graven en nissen waarbij een grafrust van 25 jaar gerespecteerd werd.

Wat betekent het woord grafrust?
Grafrust is de duurtijd dat een gratis graf of nis behouden blijft.

Wat is een concessie?
Via een concessie sluit je een soort huurovereenkomst af voor een graf of nis. De duurtijd van zo’n concessie varieert van gemeente tot gemeente. Hasselt past de maximaal toegelaten termijn van 50 jaar toe. De prijs is afhankelijk van het type graf.

Hoe weet ik of een graf of nis vrijgemaakt wordt na 1 november 2020?
Wanneer het vrijmaken van een graf of nis gepland is, wordt er steeds een bericht voor het betrokken graf geplaatst of aan de betrokken nis gehangen. Dit bericht blijft gedurende 1 jaar staan of hangen, pas daarna wordt een graf of nis effectief vrijgemaakt. Zo hebben nabestaanden ruim de tijd om te beslissen of ze de stoffelijke overschotten een nieuwe rustplaats willen geven. Wil je graag weten of er op het graf van je dierbare een concessie rust en hoe lang deze nog loopt? Neem dan contact op met de dienst Burgerlijke Stand.

Waarom worden berichten over het vrijmaken van graven en nissen vlak voor Allerheiligen aangekondigd?
Heel wat graven worden vooral tijdens Allerheiligen druk bezocht. Om zo veel mogelijk nabestaanden in te lichten hangen we 1 jaar op voorhand vlak voor Allerheiligen berichten uit. Deze blijven hangen tot na Allerheiligen 2020. Zo hebben nabestaanden ruim de tijd om het bericht op te merken.

Wanneer worden de gemarkeerde graven en nissen effectief vrijgemaakt?
De gemarkeerde gratis graven en nissen waarvan de grafrust van 25 jaar verstreek, worden ten vroegste na 1 november 2020 vrijgemaakt.

Waarom blijven gratis graven en nissen niet behouden voor een termijn van 50 jaar?
Voor langdurige termijnen werkt de stad Hasselt, net als alle andere steden en gemeenten, met betalende concessies.

Worden er ook graven en nissen ontruimd waarvan de betalende concessie voor 50 jaar nog steeds loopt?
Neen

Gebeuren er ook ontgravingen op het monumentale kerkhof langs de Kempische Steenweg?
Neen

Kan ik voor een gratis graf of nis alsnog een concessie afsluiten?
Gratis graven en nissen blijven voorbehouden voor gratis begravingen of plaatsingen, tenzij ze een nieuwe bestemming krijgen. Hiervoor kan je dus geen betalende concessie aanvragen. Je kan wel een concessie voor 50 jaar aanvragen voor een graf of nis binnen een betalende urnenmuur of binnen een betalend perceel.

Ik wil de stoffelijke overschotten van mijn dierbare graag een nieuwe plaats geven. Wat zijn de mogelijkheden?
Voor een graf is herbegraving in gekochte grond, een galerijgraf met concessie of crematie een mogelijkheid. Voor een nis is dat herplaatsing in een nis met concessie, begraving op het urnenveld met concessie, thuisbewaring, plaatsing in volle grond met concessie of uitstrooiing op de strooiweide of in het strooibos van kerkhof Kruisveld. Zonder tegenbericht vindt de verplaatsing of uitstrooiing plaats op het oorspronkelijke kerkhof. Op verzoek kan een overledene verplaatst worden naar een ander kerkhof.

Ik wil de stoffelijke overschotten niet behouden. Heeft dit bepaalde gevolgen voor mij als nabestaande?
Neen, de stad draagt zelf de kosten voor de ontgraving en de herbestemming van de stoffelijke overschotten.

Ik wil de stoffelijke overschotten niet behouden, maar wel het grafmonument of een ornament. Is dit mogelijk?
Ja, je hebt hiervoor tot 1 november 2020 de tijd. Dien wel eerst een aanvraag in bij de dienst Burgerlijke Stand. Je doet voor het verwijderen van een grafmonument best beroep op een steenkapper. 

Wat gebeurt er met de verwijderde grafstenen?
De verwijderde grafstenen willen we op elk kerkhof deels verwerken in een kunstwerk. De overige restanten worden gerecycleerd.

Op welke manier gebeuren de ontgravingen en wat gebeurt er met de stoffelijke overschotten?
Voor de ontgravingen doet de stad een beroep op een gespecialiseerde firma. Omdat de ondergrond op elk kerkhof verschilt, wordt er per kerkhof met deze firma bekeken welke aanpak het meest aangewezen is. Afhankelijk van de ondergrond worden stoffelijke overschotten mogelijk:
-    herbegraven op een andere plek op het kerkhof van herkomst
-    gecremeerd en uitgestrooid op het kerkhof van herkomst
-    op grotere diepte herbegraven
Momenteel is er nog geen firma aangesteld en dus ook nog geen aanpak per kerkhof bepaald.

Het zit met een zeer specifieke vraag, bij wie kan ik terecht?
Met specifieke vragen kunt u terecht bij onze dienst Burgerlijke Stand. Zij behandelen alle vragen, na eventueel verder onderzoek, met de nodige sereniteit.

Kostprijs (her)begraafmogelijkheden

Hoeveel je betaalt voor een ontgraving, begraving in volle grond, een urnegraf, een galerijgraf, grafkelder of een columbarium (urnenmuur) vind je in volgend overzicht. Neem voor de juiste aanvraagformulieren en meer info contact op met onze dienst Burgerlijke stand.

Veelgestelde vragen over het vervangen van graven in mindere staat

Waarom staan/hangen er op de Hasseltse kerkhoven bordjes aan verschillende graven en nissen?
Enerzijds plaatsten we bordjes bij de ‘gratis’ graven en nissen waarvan de grafrust intussen geruime tijd verstreek. Voor graven en nissen zonder betalende concessie, voorziet de wet een grafrust van 10 jaar. In Hasselt respecteren we een grafrust van 25 jaar. Na het verstrijken van deze termijn, wordt een gratis graf of nis vrijgemaakt en opnieuw ter beschikking gesteld voor gratis begravingen/plaatsingen of een andere bestemming. Na 1 november 2020 willen we de gratis graven en nissen die ouder zijn dan 25 jaar vrijmaken.

Daarnaast plaatsten we ook bordjes bij de graven die in mindere staat verkeren. Ze hebben een instabiele kopsteen, worden al jaren niet meer onderhouden of hebben een kapotte grafsteen. Sommige van deze graven ontsieren een perceel, andere houden een risico in voor andere grafstenen. Zo brachten omgevallen kopstenen in het verleden schade toe aan omliggende grafmonumenten. Om dergelijke voorvallen te vermijden, willen we instabiele graven na 1 november 2020 kosteloos vervangen door mooie beplanting. De lopende concessie blijft uiteraard behouden en deze graven worden dus niet ontgraven.

Waarom worden er grafstenen vervangen door beplanting?
Regelmatig ontvangt de stad opmerkingen over graven waaraan geen onderhoud meer gebeurt. Ze geven een slordige indruk of vallen uit elkaar en beschadigen daarbij andere graven. Om dergelijke voorvallen te vermijden, willen we de graven die in een minder goede staat verkeren na 1 november 2020 kosteloos vervangen door mooie beplanting.

Hoe weet ik of een graf in aanmerking komt voor vervanging door beplanting na 1 november 2020?
Wanneer een graf in aanmerking komt voor vervanging door beplanting, wordt er steeds een bericht voor het betrokken graf geplaatst. Dit bericht blijft gedurende 1 jaar hangen, pas daarna wordt een graf effectief vervangen door beplanting. Zo hebben nabestaanden ruim de tijd om te beslissen of ze de grafsteen nog willen herstellen.

Waarom wordt dit bericht vlak voor Allerheiligen aangekondigd?
Heel wat graven worden vooral tijdens Allerheiligen druk bezocht. Om zo veel mogelijk nabestaanden in te lichten hangen we 1 jaar op voorhand vlak voor Allerheiligen berichten uit. Deze blijven hangen tot na Allerheiligen 2020. Zo hebben nabestaanden ruim de tijd om het bericht op te merken.

Ik wil niet dat een graf vervangen wordt door beplanting. Wat kan ik doen om dit te voorkomen?
Nabestaanden die niet akkoord zijn met het vervangen van een grafsteen door beplanting, kunnen herstellingswerken aan het graf uitvoeren. Ze hebben hiervoor tot 1 november 2020 de tijd. Zodra de grafsteen hersteld is, melden ze dit via een mailtje naar kerkhoven@hasselt.be. Na controle wordt het graf geschrapt van de lijst met te vervangen graven. Je voert herstellingswerken best na de winter uit.

Wanneer worden de graven die in mindere staat verkeren vervangen door beplanting?
De gemarkeerde graven die in mindere staat verkeren, worden ten vroegste na 1 november 2020 vervangen door beplanting.

Zijn er voor de nabestaanden kosten verbonden aan het vervangen van een grafsteen door beplanting?
Neen, de vervanging gebeurt kosteloos.

Wie onderhoudt de nieuwe beplanting?
De stadsdiensten staan in voor het onderhoud van de beplanting.

Wordt de grafsteen integraal verwijderd?
Als de kopsteen in goede staat verkeert en stabiel staat, wordt enkel de deksteen vervangen door beplanting.

Hoe blijft een graf herkenbaar?
Als de kopsteen in goede staat verkeert en stabiel staat, wordt enkel de deksteen vervangen door beplanting. Bij de graven waar we de grafsteen integraal verwijderen, staat het de nabestaanden vrij om een klein herdenkingsplaatje toe te voegen.

Wat gebeurt er met de verwijderde grafstenen?
De verwijderde grafstenen willen we op elk kerkhof deels verwerken in een kunstwerk. De overige restanten worden gerecycleerd.

Het zit met een zeer specifieke vraag, bij wie kan ik terecht?
Met specifieke vragen kunt u terecht bij onze dienst Burgerlijke Stand. Zij behandelen alle vragen, na eventueel verder onderzoek, met de nodige sereniteit.

Heb je vragen over onderhoud en vandalisme op het kerkhof?

Stel je vraag via ons vraag, klacht of meldingsformulier. Wij zoeken voor je uit welke dienst jou het beste kan verder helpen.

Contact